<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Skoleavtale med Sparebankstiftelsen

Takket være gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark får alle elever på 5. trinn i gamle Hedmark fylke tilbud om gratis transport og inngang på Norsk skogmuseum på utvalgte temaopplegg gjennom året. Tilbudet gjelder et besøk per elev. Norsk skogmuseum tar seg av det praktiske.

Norsk skogmuseum - varig verdier fra innlandets historie

Temadagene her har lenge vært et kjærkomment tilbud til grunnskolene på Østlandet. Dessverre har skolene ofte dårlig råd og liten mulighet til å dekke reiser utenfor skolens nærområde. Norsk skogmuseum har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og kan derfor videreføre ordningen med at alle elever på 5. trinn i Hedmark kan søke om gratis transport og inngang for en av de utvalgte temadagene beskrevet nedenfor. 

Sparebankenstiftelsen Hedmark ser det som viktig at barn får kjennskap til regionens historie. Det er ikke til å komme fra at det er skogen og de store utmarksområdene i Hedmark som har skapt store deler av våre verdier og vår identitet. 

Her er våre tilbud for skoleåret 2021/2022: 

Søknadsfrister og hvordan søke om gratis besøk

Påmeldingsskjema nederst på siden!


Søknadsfrister

For temadagene Fra malm i myra, Det kommer fra skogen og Fangst og dyreliv må det søkes innen 23. august.

For temadagen Fra stubben til tømmervelta og Vårens farligste eventyr må det søkes innen 22. november.

Norsk skogmuseum fordeler besøksdager og etterkommer så langt det er mulig ønsker om tema. Derfor kan det tenkes at ikke alle får førstevalg på dato/tema. Vi må ta forbehold om at ønsket temadag kan være fullbooket. Det er et "førstemann til mølla" prinsipp. 

Museet vil sørge for  å kombinere skoler og datoer slik at det blir mest mulig praktisk og økonomisk med tanke på transport. I enkelte kretser må det derfor påberegnes samkjøring med andre skoler.  

Påmelding

Påmeldingsskjema under. Har du spørsmål kontakt oss på booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.

  • Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 (Foto/Photo)
    Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Alle temaoppleggene er tilpasset 5. trinn og har en unik kombinasjon av formidling og gjøring i flotte arenaer ute og inne.


Påmeldingsskjema via sparebankstiftelsens gavemidler

  • Sparebankstiftelsen Hedmark logo (Foto/Photo)
    1/1