Hopp til hovedinnhold

Skoleavtale med Sparebankstiftelsen

Takket være gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark får alle elever på 5. trinn i gamle Hedmark fylke tilbud om gratis transport og inngang på Norsk skogmuseum på utvalgte temaopplegg gjennom året. Tilbudet gjelder et besøk per elev. Norsk skogmuseum tar seg av det praktiske.

Norsk skogmuseum - varig verdier fra innlandets historie

Temadagene her har lenge vært et kjærkomment tilbud til grunnskolene på Østlandet. Dessverre har skolene ofte dårlig råd og liten mulighet til å dekke reiser utenfor skolens nærområde. Norsk skogmuseum har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og kan derfor videreføre ordningen med at alle elever på 5. trinn i Hedmark kan søke om gratis transport og inngang for en av de utvalgte temadagene beskrevet nedenfor. 

Sparebankenstiftelsen Hedmark ser det som viktig at barn får kjennskap til regionens historie. Det er ikke til å komme fra at det er skogen og de store utmarksområdene i Hedmark som har skapt store deler av våre verdier og vår identitet. 

Her er våre tilbud for skoleåret 2023/2024: 

Søknadsfrister og hvordan søke om gratis besøk

For temadagene Fra malm i myra, Det kommer fra skogen og Fangst og dyreliv må det søkes innen 23. august.

For temadagen Fra stubben til tømmervelta og Vårens farligste eventyr må det søkes innen 30. november. 

Vi er fullbooket, ta kontakt om du ønsker å stå på venteliste.

Kontakt oss på e-post: skole@annomuseum.no, eller på telefon 480 73 511

Norsk skogmuseum fordeler besøksdager og etterkommer så langt det er mulig ønsker om tema. Derfor kan det tenkes at ikke alle får førstevalg på dato/tema. Vi må ta forbehold om at ønsket temadag kan være fullbooket. Det er et "førstemann til mølla" prinsipp. 

Museet vil sørge for  å kombinere skoler og datoer slik at det blir mest mulig praktisk og økonomisk med tanke på transport. I enkelte kretser må det derfor påberegnes samkjøring med andre skoler.  

Oppleggene er tilpasset 5. trinn og har en unik kombinasjon av formidling og gjøring i flotte arenaer ute og inne.

ved spørsmål kontakt oss på  skole@annomuseum.no,  eller telefon 62 40 90 40.

Fra temadagsopplegget «Fra stubben til tømmervelta» ved Norsk Skogmuseum i Elverum vinteren 2016. Dette er ett av 15 ulike pedagogiske dagsprogram «Naturskolen» ved museet tilbyr barnehage og grunnskole i løpet av undervisningsåret. «Fra stubben til tømmervelta» omfatter fem programposter eller «stasjoner»: Hogst med bruk av øks, svans og barkespade, lunning med hest og lunneskjæker, tømmerkjøring, visning av filmen «Hankekjøring i Vestre Gausdal» og koieliv. Den dagen dette fotografiet ble tatt var det femtetrinnelever fra Sør-Hedmark og Oslo som deltok i opplegget. På dette fotografiet ser vi to gutter som barket en stokk ved hjelp av øks.
Fra temadagsopplegget «Fra malm i myra til stål i smia» på Norsk skogmuseum i Elverum, høsten 2018. Dette formidlingsopplegget samlet 720 skoleelever, de fleste fra mellomtrinnet, i løpet av en periode på fire dager. Fotografiet viser museumsformidler Bjørn Skoglund, som røster soltøket malm, slik det for lettvinthets skyld gjøres på museet, nemlig på ei diger jernpanne over et bål. Røstinga var en varmebehandlingsprosess, som ble utført på en flat mo i nærheten av den myra der malmen ble funnet. I denne prosessen ble organisk materiale og annet som i denne sammenhengen var forurensninger fjernet, samtidig som malmen, som opprinnelig var et jernhydrat (FeOOH) gikk over til å bli et jernoksid, Fe2O3. Evenstad foreskrev at dette skulle gjøres på ei rist av tømmer, som vi her skimter i modellformat bak Skoglund. Man la først opp to 6-7 meter lange og 12-13 tommer grove underlagsstokker på bakken. Oppå disse la man ei tett flo med jevngrove tømmerstokker, og, vinkelrett på denne, ei ny flo. På dette om lag 40 kvadratmeter store underlaget la karene som arbeidet med blestinga 10-12 sledelass med malm, riktignok med et krater i midten, slik at det kom luft til der. Under tømmeret, mellom de to underlagsstokkene ble det plassert kløvd småved, tørrkvist og annet brennbart materiale, som etter hvert ble antent. Etter at veden og kvisten var oppbrent, gav blestringsmannskapet de overliggende floene med tømmer et par kakk med øksenakken, slik at nyrøstet mal drysset ned ned på den underliggende askelaget. Derfra kunne den rødbrune, røstete massen hentes ved hjelp av en langskaftet spade, klar for kjøring til blesterovnslokaliteten. På museet ble malmen ganske enkelt kjørt med trillebår fra den avbildete panna til blesterovnen, som lå 15-20 meter fra det stedet der dette fotografiet ble tatt. Ei gruppe skoleelever fulgte interessert med fra benker i bakgrunnen.

Jernblestringsmetoden som praktiseres i forbindelse med dette temadagsopplegget har sine forbilder i storelvdølen Ole Olsen Evenstads (1739-1806) lille «Afhandling om Jern-Malm, som findes i Myrer og Moradser i Norge, og Omgangsmaaden med at forvandle den til Jern og Staal», et manuskript som ble premiert av Det Kongelige Landhusholdnings-Selskab i 1782 og publisert av samme selskap i 1790. Det Evenstad beskrev var en tradisjonell metode for småskalaproduksjon av jern, som lenge hadde vært praktisert i bygder med myrarealer der det var utfelt okerfarget jern og med overflod av trevirke, som kunne brukes som brensel i denne prosessen. Dette skjedde 160-170 år etter at en eksportorientert storskalaproduksjon av jern fra bergmalm i digre masovner var introdusert i Norge. Evenstad var en av flere patrioter som var opptatt av å fremme velstand, så vel for nasjonen som for bondebefolkningen. I introduksjonen til publikasjonen skrev han blant annet: «Hvad Fordeel skulde ikke blot denne Metal [myrjernet] bringe Landet, naar Landmanden [bonden] forarbeidede selv den raae Materie til brugbart Jern for sig og sine Lige …?»
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1