Alle temadager våren 2020 er avlyst grunnet koronasituasjonen

Tiur på leik

Naturskolen

Norsk skogmuseums tilbud til skoler, barnehager og andre grupper.

Hestehov

Barnehager

De minste barna vet å undre seg over de små ting. 

Vann og vannvittige krefter med vading

Barneskoler

Se hvilke skoleopplegg barneskolene kan velge mellom gjennom året!

Ungdoms- og videregående skoler

Flere temadager er tilpasset eldre elever. I tillegg kan vi skreddersy opplegg etter ønske.

Omvisninger

Vi skreddersyr opplegg til din klasse eller gruppe.

Naturskolen

Våre utstillinger