Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

I arkivet, magasinet og biblioteket tar vi vare på skogens historie i et evighetsperspektiv. Norsk skogmuseum har samlinger av gjenstander, bygninger, bildemateriale og arkivalia. Samlingene dekker et vidt spekter innenfor tematikken skogbruk, jakt, fangst, ferskvannsfiske og friluftsliv. Vi har også et eget fagbibliotek som bistår ved spørsmål og fordypning i de ulike emnene.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2