<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Forskning

Seksjon for kultur- og naturhistorie har flere ansatte som periodevis forsker og publiserer artikler eller skriver bøker innenfor våre kjernetemaer som skogbruk, tømmerfløting, jakt, papirindustri, håndverk og matkultur mm.