grønn portal i TRÅKK (Foto/Photo)

TRÅKK i mangfoldig natur

Bildet viser "Lavstudie i norsk regnskog" (Foto/Photo)

Besøk våre midlertidige utstillinger

Bildet viser "Trekkfuglens dilemma" (Foto/Photo)

Kunstgalleri

Skiftende utstillinger gjennom året

Omvisninger

Velg fra vår meny eller  skreddersy en opplevelse

Brannvakttårnet på Norsk Skogmuseum (Foto/Photo)

Brannvakttårn

12 m høy kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet