Meisebinding (Foto/Photo)

Besøk våre temporære utstillinger

"Kalv" av Morten Juvet. (Foto/Photo)

Kunstgalleri

Skiftende utstillinger gjennom året

Omvisninger

Velg fra vår meny eller  skreddersy en opplevelse

Brannvakttårnet på Norsk Skogmuseum (Foto/Photo)

Brannvakttårn

12 m høy kopi av brannvakttårnet på Haukenesfjellet