Hopp til hovedinnhold

Ny utstillingssatsing

Norsk skogmuseum skal lage en ny fast utstilling. Her vil vi ta for oss den aller viktigste ressursen vi har på jorda - ferskvannet!

  • Forside til konseptbrosjyre om ny utstillingssatsing: Ferskvann de dyrebare dråpene
    1/1
    Forside til konseptbrosjyre om ny utstillingssatsing: Ferskvann de dyrebare dråpene

Gjennom utstillingen skal vi gi innsikt i klima- og miljøutfordringer tilknyttet ferskvann, samtidig vil vi skape begeistring for det yrende artsmangfoldet. Den sårbare ressursen ferskvann er avgjørende for alt liv og er under hardt press.  Norsk skogmuseum ønsker å bevisstgjøre publikum om viktigheten av ferskvann.

  • Side fra konseptbrosjyren Ferskvann - de dyrebare dråpene som stiller spørsmålene: Hvordan er ulike arter tilpasset et liv i ferskvann? Hvor mye ferskvann bruker du i hverdagen? Hva slags konsekvenser får det når ferskvann er forurenset? Hvordan forvalter vi ferskvann i Norge? Hvor mye liv er det i en dråpe ferskvann? Hvordan renser vi vann til drikkevann?
    1/1

Museet - en engasjerende samfunnsaktør

I 2019 kom det internasjonale naturpanelet (IPBES) med en alarmerende rapport om naturens tilstand. Rapporten viser at menneskelig aktivitet setter naturen under hardt press. Arter dør ut i et skremmende tempo, arealer endres og naturmangfoldet forringes.

Det kreves gjennomgripende samfunnsendringer for at vi skal nå FNs bærekraftsmål og internasjonale målsettinger for bærekraftig utvikling. Skal vi opprettholde liv og helse, må ferskvann forvaltes. 

Gjennom den nye utstillingen vil Norsk skogmuseum bidra til holdningsskapning og endret forbrukeratferd ved å engasjere og bevisstgjøre publikum om viktigheten av ferskvann. Utstillingen skal utfordre, opplyse og begeistre.


Vi jobber nå med å finansiere utstillingssatsingen. 

Prosjektet ledes av Elisabet Løvold, fagansvarlig Lise Cats Myhre, og utstillingsansvarlig i Anno Gry Linderud.

Prosjektet er støttet av

Innlandet fylkeskommune, regionalforvaltningen

Sparebankstiftelsen Hedmark

Stiftelsen UNI

Bergesenstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Viken fylkeskommune, vannregionmyndigheten

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2