<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Gjenstandsamlingen

Norsk Skogmuseum og Sørlistøas gjenstandsamling omfatter cirka 13 000 objekter. En tredjepart er utstilt, mens den resterende delen av samlingen er søkbar i Digitalt Museum.

  • Krotthorn (Foto/Photo)
    1/1
    Krotthorn. Beholder for oppbevaring av krutt for skytevåpen. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

De aller fleste gjenstandene vi har utstilt i våre utstillinger og magasin er søkbare i Digitalt Museum. Registreringene kan mangle informasjon, men det er mulig å sende kommentarer til oss på Digitalt Museum, eller ved å ta kontakt.