<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

NVEs museumsordning

Museumsordningen ble etablert i 2003 i en ny og utradisjonell form som et museum i nettverk. Faste hovedsamarbeidspartnere er Norsk Vasskraft‑ og Industristadmuseum i Tyssedal og Norsk skogmuseum. Museumsordningen samarbeider også om relevante temaer på prosjektbasis med museer landet rundt.


  • Flom i Glomm (Foto/Photo)
    1/1
    Nedstrøms Klokkerfossen under 95 flommen i Glomma OT. Ljøstad/Norsk Skogmuseum

Formålet er å ivareta Olje‑ og energidepartementets sektoransvar på kulturminnefeltet og sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøve sin kulturforvalterrolle på en tilfredsstillende måte.

Museumsordningens oppgaver dekker spekteret fra kulturminnene langs vannstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografier og faghistorie. Et av hovedmålene hittil har vært å tilgjengeliggjøre omfattende stoff om kraftutbygging og om livet langs elvene på internett, slik at både skolene og menigmann lett skal kunne finne spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta.

  • Atnbrufossen (Foto/Photo)
    1/1
    Antbrufossen med blant annet mølle og sagbruk. Arne Trond Hamarsland/ NVE