Hopp til hovedinnhold

NVEs museumsordning

Museumsordningen ble etablert i 2003 i en ny og utradisjonell form som et museum i nettverk. Faste hovedsamarbeidspartnere er Norsk Vasskraft‑ og Industristadmuseum i Tyssedal og Norsk skogmuseum. Museumsordningen samarbeider også om relevante temaer på prosjektbasis med museer landet rundt.


  • Bildet viser Glomma som fosser nedover under flommen i 1995.
    1/1
    Nedstrøms Klokkerfossen ved Norsk Skogmuseum under flommen i Glomma i 1995. OT. Ljøstad/Norsk Skogmuseum

Formålet er å ivareta Olje‑ og energidepartementets sektoransvar på kulturminnefeltet og sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøve sin kulturforvalterrolle på en tilfredsstillende måte.

Museumsordningens oppgaver dekker spekteret fra kulturminnene langs vannstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografier og faghistorie. Et av hovedmålene hittil har vært å tilgjengeliggjøre omfattende stoff om kraftutbygging og om livet langs elvene på internett, slik at både skolene og menigmann lett skal kunne finne spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2