Hopp til hovedinnhold

Arkiv

Arkivmaterialet ved Norsk skogmuseum består i hovedsak av arkivmateriale fra ulike privatarkiv. Vi arbeider kontinuerlig med å ordne og registrere arkivmaterialet, og katalog over ordnet og registrert materialet finner du på Arkivportalen.no

  • Bildet viser arkivmapper som er sortert etter navn.
    1/1
    Arkivering Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Norsk skogmuseum har som målsetting å samle inn, ordne, katalogisere og tilgjengeliggjøre skapt arkivmateriale etter aktører innen skogbruk, skogbasert industri, jakt, fangst og fiske. Arkivarbeidet utføres etter nasjonale standarder og retningslinjer for arbeid med privatarkiv.

Norsk skogmuseum er en depotinstitusjon for privat skapt arkivmateriale av aktører innenfor sektoren. Vi tar vare på bevaringsverdig arkivmateriale i egnede lokaler og gjør materialet tilgjengelig for interesserte brukere. Med privatarkivermenes arkiver skapt av privat sektor som for eksempel personarkiv, organisasjonsarkiv, gårdsarkiv og bedriftsarkiv. Det er slike arkiver skapt av aktører med tilknytning til skogbruk, skogbasert industri, jakt, fangst og fiske Norsk skogmuseum tar vare på.

Innsyn i ordnet arkivmateriale kan avtales hvis du tar kontakt. Studie av arkivmaterialet skjer gjerne på bibliotekets lesesal, hvor det også er mulig å kopiere mot betaling. Vi arbeider kontinuerlig med å ordne og registrere arkivmaterialet, og katalog overordnet og registrert materialet finner du på arkivportalen.no Totalt har museet en arkivmasse på cirka 800 meter.

Norsk skogmuseum har også en del intervjumateriale innenfor våre tema, hvorav en del av dette er transkribert. Intervjumaterialet er foretatt av museets personale i hovedsak innenfor tematikken skogbruk, jakt og fiske.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2