Hopp til hovedinnhold

Noen utvalgte arkiver

  • Klevfos Cellulose- & Papirfabrik - bilde fra hovedinngangen. Mursteinsbygning
    1/1
    Klevfos Cellulose- & Papirfabrik Bård Løken

Kiær-arkivet
Arkivet inneholder administrasjonsarkivet etter skog- og industribedriften And. H. Kiær & Co. Firma har sine røtter fra Drammen tidlig på 1800-tallet. Firmaet ble flyttet til Fredrikstad i 1855, og på slutten av 1800-tallet var foretaket en av de ledende trelastbedriftene i Norge. Bedriften var en stor skogeier både i Norge og Sverige, og hadde også papir- og celluloseproduksjon i Østfold. I 1961 kjøpte Borregaard i Sarpsborg opp firmaet And. H. Kiær & Co Ltd. Det førte blant annet til felles administrasjon av Kiærs og Borregaards skoger. Fra 1964 ble foretakenes skoger drevet og administrert under fellesbetegnelsen Borregaard og Kiær Skoger, fra 1992 Borregaard Skoger A.S.

Arkivet har blitt benyttet i flere forskningspublikasjoner. Les mer på arkivportalen.no

Norges Skogeierforbund
Norges Skogeierforbund ble stiftet i 1913. Bakgrunnen for skogeiersamvirket var i hovedsak knyttet til skogeiernes behov for å stå sterkere overfortømmerkjøperne. Det ble etter hvert etablert lokale skogeierlag. Den førsteskogeierforeningen ble stiftet i 1903. Det var Glommen Skogeierforening. Etter andre verdenskrig var forbundet engasjert i utbyggingen av norsk skogindustri.

Norges Skogeierforbund (NSF) er i dag medlemsorganisasjonen for flertallet av private skogeiere i Norge og en del av landbrukssamvirket. NSFs hovedoppgaver er servicearbeid for skogeierandelslagene, næringspolitikk, samfunnskontakt og politisk påvirkning av rammebetingelsene for skog- og trenæringen.

Arkivet inneholder forbundets arkiv fra 1913 og fram til 2000-tallet. Hovedvekten av arkivmaterialet er fra perioden etter andre verdenskrig, og består totalt av cirka 90 hyllemeter. Les mer om arkivet på arkivportalen.no

Norske Skog Follum
Norske Skog Follum, som tidligere hadde navnene Follum træsliberi og Follum fabrikker, var en papirfabrikk som lå i Ringerike kommune. Etter nærmere 140 års drift besluttet konsernet Norske Skog at fabrikken på Follum skulle legges ned, og i 2012 stoppet produksjonen.

Norsk Skogmuseum har store deler av fabrikkens arkiver, ca. 135 hyllemeter. Deler av arkivene er katalogisert og publisert på arkivportalen.no

Klevfos Cellulose- & PapirfabrikkA/S
Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk A/S ble grunnlagt i 1888, og er et stykkeindustrihistorie fra den tida treforedling av en av landets største eksportnæringer. I 1918 kjøpte Union & Co aksjene i foretaket, og fabrikken produserte papir fram til 1976.

Store deler av fabrikkens administrasjonsarkiv er ordnet og tilgjengelig for bruk på Klevfos Industrimuseum.


Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2