Naturskolens temadager for barnehager

Naturskolen har i samråd med kommunelegen gjort noen ekstra tiltak med tanke på smittevern. Velkommen til spennende og opplevelsesrike temadager hos oss.