<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Naturskolens temadager for barnehager

Naturskolen har i samråd med kommunelegen gjort noen ekstra tiltak med tanke på smittevern. Velkommen til spennende og opplevelsesrike temadager hos oss.