Hopp til hovedinnhold

Skog og vann - for de yngste

Norges største friluftsarrangement barnehage og skole

Norges største friluftslivsarrangement for barnehagen og skolens yngste. Vi tilbyr et mylder av aktiviteter og god plass til alle! I seks dager samarbeider vi med flere organisasjoner for å legge til rette for et vel av aktiviteter ute på vårt flotte uteområde ved Glommas bredd.

Vi tilbyr aktiviteter som fisking, det kryper og kravler i bekken, tur med gråtass, spikking av tryllestav, snekring av fuglekasser, smak av naturen, gamle leker, bekkeverksted, skogens brannvokter, og mye mer. Brannbamsen Bjørnis kommer også!

Målgruppe: Barnehagen og grunnskolen opp til 3. trinn

Dato: 28. mai 2024

Varighet: Aktivitetene tilgjengelig fra kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder


  • Aktiviteter og demonstrasjoner foregår hovedsakelig utendørs.
  • Elevene og lærerne velger selv når, og hva som skal oppsøkes av tilbud.
  • Kø kan oppstå - prøv noe annet så lenge!
  • Museet sørger for varme griller fra kl. 11.00 - grill lunsjen deres
  • Alle grupper som har meldt sin ankomst får en orientering når de kommer.
  • Klassens/gruppens egen lærer/leder har ansvaret for elevene/barna under oppholdet.
  • De aller fleste aktiviteter er universelt utformet og alle kan finne sin "greie" i friluftslivet. 
  • Skogmuseets flotte utstillinger får elevene som bonus denne dagen - for det er lov å ta seg en tur inn også!

Det er Norsk skogmuseum og Det norske Skogselskap og Besøkssenter Skog som arrangerer Skog og vann. Her kan elevene velge fritt blant 20 – 30 forskjellige uteaktiviteter hver dag. Alt foregår utendørs på museets naturskjønne områder i tilknytning til Glomma og Prestøya. Nærmere 3000 barn deltar årlig på Skog og vann. Arrangementet støttes av Miljødirektoratet.

Sammen med flere nasjonale organisasjoner og lag gjennomfører Norsk skogmuseum Skog og vann. Fokus rettes mot naturskole og uteskoleaktiviteter hvor positivt friluftsliv, naturforståelse og tradisjonell utmarksbruk er viktige stikkord. Målet med Skog og vann er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter og synliggjøre de mange organisasjoner som har friluftsliv på dagsorden.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post:  skole@annomuseum.no,  eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2