Hopp til hovedinnhold

Isfiske

I fiskedammen ute på Prestøya svømmer bitevillig ørret. Her lar vi elevene få slippe til med pilkestikker og maggot. Men hva gjør egentlig fisken under isen? Kan den se i mørket? Lær om dette og mye mer under temadagen.

Målgruppe: En temadag som passer for alle. Fra barnehagens eldste til ungdomsskolen.

Dato: 19. – 23. februar 2024

Varighet: kl. 10:00–13:00

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder


Temadagens innhold

Museet har utstyr som elevene får bruke, og våre isfiskeentusiaster vil lære elevene litt om hvordan de kanskje kan lure en ørret på kroken. De får også vite litt om hva slags utstyr som kan brukes.

Akvariet på museet er Norges største akvarium for innlandsfisk, og elevene får med seg et besøk der og får vite litt om hvor de forskjellige fiskene lever, særtrekk hos de forskjellige fiskeslagene, fiskens sanser og mye mer. Vi er mange fiskeentusiaster på museet som brenner for å formidle kunnskap om fisk!


Husk at temadagen foregår mest ute. Klær etter vær!

Abbor (Perca fluvialis), fotografert i akvariet ved Norsk skogmuseum i Elverum.  Dette er en fiskeart som forekommer i ferskvann, av og til også i brakkvann, i Europa og Asia.  Denne arten har to ryggfinner, og ryggfinnen har kraftige piggstråler. Den har vanligvis 5–6 mørke tverrbånd på kroppssiden, gulaktige brystfinner og rødlige bukfinner. Abborens farge varierer ellers noe etter miljøet den lever i.

Norsk Skogbruksmuseums akvarium ble åpnet i 1979, da under navnet "Fra fjell til fjære".  Navnet henspilte på en ambisjon om å vise fisk i ulike biotoper, fra kalde næringsfattige høyfjellsjøer, via bekker, skogstjern og lavlandssjøer til brakkvann og saltvann.  Fra starten av hadde akvariet ti store og tre små kar.  Dette fotografiet er fra det karet som viser fiskearter som ofte finnes i skogtjern.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@annomuseum.no, eller på telefon 62 40 90 40.