<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Fra malm i myra til stål i smia - om jernframstilling i gammel tid

På Norsk skogmuseum får elevene mulighet til å bli med på jernframstilling på middelaldervis. Elevene oppdager malmen som kommer fra myra, de er med på røsting av malmen og malmsetting i jernblestringsovnen. Til slutt løftes det rødglødende jernet opp av ovnen. For 2500 år siden kom teknologien til Norge. Tenk hvilken betydning jernet hadde som erstatning for stein, tre og myke metaller! Samfunnet i vikingtid og middelalder ville sett helt annerledes ut!

  • Røsting av myrmalm under De nordiske jakt- og fiskedager 2014. (Foto/Photo)
    1/1
    Røsting av myrmalm i forbindelse med jernblesting under De nordiske jakt- og fiskedager 2014. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Målgruppe: Grunnskolen

Dato: 5. – 8. september 2022

Varighet: kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Temadagen om jernframstilling

Tidlig om morgenen, tre timer før elevene kommer er mannskap fra Skogmuseet på plass og fyrer opp i Evenstadovnen. En ovnstype som var i bruk fra etter svartedauden. Store mengder ved får brenne ned fra et digert bål til trekull. Røsta malm drysses på kullet og det startes å blåse luft inn i ovnen. Mer enn 1200 grader trengs for at slag og jern skilles. Når elevene kommer går vi igjennom hvor malmen kommer fra. Ved blesterovnen får de se på hvordan malmen røstes for å bli klar for sjølve blestringa. De får være med på å tråkke belgen for å få nok luft inn i ovnen. Det blir også en stasjon med smeden. Finalen på dagen er når vi stolt kan løfte opp jernklumpen "luppen" og vise fram dagens rødglødende resultat.  

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  Finn ut mer her.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.