<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Det kommer fra skogen

Denne temadagen jobber vi med trevirket til ulike tradisjonelle behov på gården og i bygda i mellomkrigsåra. Elevene stifter bekjentskap med sagbruk, skigardsbygging, tjærebrenning samt gjenstander fra hus, låve og stall. Selvfølgelig får elevene prøve selv!

  • Tjærebrenning under Jakt- og fiskedagene 2014 (Foto/Photo)
    1/1
    Lagget bøtte med vidjehank samler opp tjære fra ei trerenne under demonstrasjon av grytebrenning under De Nordiske jakt- og fiskedager 2014 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Målgruppe: Grunnskolen fra 3. trinn

Dato: 19.– 22. september 2022

Varighet: kl. 10.00 – 13.00

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Skogen - en mangfoldig råstoffkilde gjennom alle tider

Skogen har vært der man hentet trevirke til mange ulike formål. Alt fra hustømmer, materialer til emnevirke til utallige behov. På temadagen kjører vi i gang ei gårdssag fra 1920-tallet. Vi bygger gjerde - skigard - med staur, skier og sveig. Vi brenner tjære av feit tyrived. I tillegg  har vi en stasjon med massevis av gjenstander fra gården som få kjenner til - men med litt samtale og diskusjon kommer elevene ofte på rett spor. Kanskje læreren kan hjelpe til?  

Er dere en 5. klasse innenfor gamle Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  Finn ut mer her.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.