Det kommer fra skogen

Denne temadagen jobber vi med trevirket til ulike tradisjonelle behov på gården og i bygda i mellomkrigsåra. Elevene stifter bekjentskap med sagbruk, skigardsbygging, tjærebrenning samt gjenstander fra hus, låve og stall. Selvfølgelig får elevene prøve selv!

  • Tjærebrenning under Jakt- og fiskedagene 2014
    Lagget bøtte med vidjehank samler opp tjære fra ei trerenne under demonstrasjon av grytebrenning under De Nordiske jakt- og fiskedager 2014 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Målgruppe: Grunnskolen fra 3. trinn

Dato i 2018: 18.– 21. september

Varighet: kl. 10.00 – 13.00

Pris: kr 60,- pr elev, skoleavtaler gjelder

Skogen - en mangfoldig råstoffkilde gjennom alle tider

Skogen har vært der man hentet trevirke til mange ulike formål. Alt fra hustømmer, materialer til emnevirke til utallige behov. På temadagen kjører vi i gang ei gårdssag fra 1920-tallet. Vi bygger gjerde - skigard - med staur, skier og sveig. Vi brenner tjære av feit tyrived. I tillegg  har vi en stasjon med massevis av gjenstander fra gården som få kjenner til - men med litt samtale og diskusjon kommer elevene ofte på rett spor. Kanskje læreren kan hjelpe til?  

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.