Hopp til hovedinnhold

Vårens farlige eventyr

Tømmerfløting i elvene våre var eneste måten å frakte tømmer over store avstander på før veinett og tømmerbilene kom. På denne dagen er skoleelevene med på virkelig tømmerfløting. De slår tømmeret ut i åa vår og fløter tømmeret med fløterhake langs bredden helt ned til fløterdammen. Dagen inneholder også et blikk på hvordan fløterne organiserte seg for å hvile ute, eller i koia og gapahuk. I tillegg får elevene se en film fra fløtinga i elva Neta i 1963 og får en omvisning i fløteravdelingen.

Målgruppe: Grunnskolen fra 4. trinn. Temadagen kan også være aktuell for ungdomsskolen.

Dato: 2. – 3. mai  og 6. – 8. mai 2024

Varighet: kl. 10:00 – 13:30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder


Temaopplegg med hovedvekt på den historiske transportmetoden tømmerfløting som var grunnlaget for mye av det norske skogbruket fra 1500-tallet og fram til 1985. Hovedmålet er at elevene skal få en praktisk innføring i et yrke som var viktig for samfunnet vårt praktisk talt fram til vår egen tid.

Mer om temadagen

Tverrelvfløting i Gammalåa på museumsområdet er en av de mest spennende temadager museet gjennomfører i løpet av året. Elevene er med på utislag, landrensk og spretting av dammen!

Dagen består av fem stasjoner:

  • Praktisk fløting med utislag og landrensk
  • Å kvile ute ved elva en vårdag ved nyingen
  • Lenser i elv og sjø, tømmermerking og sjøfløting
  • Fløterfilmen fra elva Neta hvor tømmervasen må sprenges
  • Samling ved fløterdammen, spretting av dammen og sluttrensk ut i Glomma

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: skole@annomuseum.no, eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1