<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Fangst og dyreliv om høsten

Sommeren er over. Høst og vinter står for tur. Trekkfuglene reiser og de som er igjen må forberede seg på en ny kald årstid.

I tillegg har vi i all tid høstet av naturen på ulikt vis. Jakt og fangst har stått, og står, sterkt i norsk kultur. Vi tar elevene med på en spennende dag med natur og kultur - og vi skal på bjørnejakt!

  • "Fangst og dyreliv", temadag ved Norsk Skogmuseum 24/10 2013 (Foto/Photo)
    1/1
    Bjørn Erik Skaug skyter med løskrutt. "Fangst og dyreliv", temadag ved Norsk Skogmuseum 24/10 2013 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Målgruppe: Grunnskolens mellomtrinn. Temadagen kan også tilpasses hele grunnskolen.

Dato: 18. – 21. oktober 2022

Varighet: kl. 10.00 – 13.00

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Innhold

Temadagen består av tre stasjoner:

Naturfag og økologi, jakt og fangst i skogmuseets utstillinger. Vi formidler om trekkfugler og standfugler, vintersøvn og dvale, vernefarge, dyrenes liv og adferd, hjortevilt og rovdyr. Videre om de lange ubrutte tradisjonene knyttet til jakt, fangst og sanking i Norge.

Film/bilder med hovedvekt på overgangen fra sommer til høst og vinter. Her skapes en dialog hvor elevene får formidle sine egne erfaringer knyttet til emnene.

Jakt og Fangst på Prestøya. Hvor elevene deltar i et rollespill om gamle fangstmetoder. Her blir elevene involvert i metode og historie på en overraskende, og for de fleste, morsom måte.

Husk klær etter vær for vi skal ut en tur! 

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  Finn ut mer her.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.