Hopp til hovedinnhold

Fra stubben til tømmervelta

Hvordan var det å arbeide i skogen på 1920-tallet? Hvordan foregikk hogsten og tømmerkjøringa? Denne temadagen gir en innføring i dette, og elevene får selv være med i arbeidet.

Målgruppe: Grunnskolen fra 4. trinn

Dato: 5. – 9. februar 2024

Varighet: kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtale gjelder


Temadagens innhold

På 1920 og 1930-tallet var skogen arbeidsplass for mange om vinteren. Hogst og tømmerkjøring foregikk ofte langt hjemme i fra og hoggere og kjørere måtte bo i skogskoiene. Redskapen var enkel: øks, svans og barkespade. Arbeidet krevde styrke og teknikk. Når kulda var streng var skogsarbeid kanskje noe av det tyngste arbeidet som fantes.
På denne temadagen tar vi med elevene på en reise til denne tiden og de får prøve seg som skogsarbeidere i skogen på Prestøya. Tre skal felles, kvistes, kappes og barkes. Tømmeret skal lunnes og kjøres med hest. Kvile og matpakke kan inntas på den samme koiebrisken som hoggere og kjørere benyttet i mellomkrigsåra.

Dette er en historiedag om en virkelighet fra alle bygder i skogtraktene i landet vårt. 

Fra temadagsopplegget «Barnas vinterdag» på Norsk skogmuseum vinteren 2018.  Bildet viser glade barnehagebarn på et tømmerlass som trekkes av hesten «Bron» med kjørekaren Ole Viktor Larsen fra Solør .  «Barnas vinterdag» er en modifisert versjon av temadagsopplegget «Fra stubben til tømmervelta», som er beregnet på barneskoletrinnet.  Det er et poeng at de unge museumsgjestene sjøl, under tilsyn og veiledning, skal få prøve redskapene.  I 2018 shadde barnehagetilbudet «Barnas vinterdag» cirka 350 deltakere.  Om lag 460 skoleelever var med på «Fra stubben til tømmervelta», som gikk over fem dager.

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.   

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@annomuseum.no, eller på telefon 62 40 90 40.