Hopp til hovedinnhold

Fra stubben til tømmervelta

Hvordan var det å arbeide i skogen på 1920-tallet? Hvordan foregikk hogsten og tømmerkjøringa? Denne temadagen gir en innføring i dette, og elevene får selv være med i arbeidet.

Målgruppe: Grunnskolen fra 4. trinn

Dato: 3. – 7. februar 2025

Varighet: kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtale gjelder


Temadagens innhold

På 1920 og 1930-tallet var skogen arbeidsplass for mange om vinteren. Hogst og tømmerkjøring foregikk ofte langt hjemme i fra og hoggere og kjørere måtte bo i skogskoiene. Redskapen var enkel: øks, svans og barkespade. Arbeidet krevde styrke og teknikk. Når kulda var streng var skogsarbeid kanskje noe av det tyngste arbeidet som fantes.
På denne temadagen tar vi med elevene på en reise til denne tiden og de får prøve seg som skogsarbeidere i skogen på Prestøya. Tre skal felles, kvistes, kappes og barkes. Tømmeret skal lunnes og kjøres med hest. Kvile og matpakke kan inntas på den samme koiebrisken som hoggere og kjørere benyttet i mellomkrigsåra.

Dette er en historiedag om en virkelighet fra alle bygder i skogtraktene i landet vårt. 

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.   

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post:  skole@annomuseum.no,  eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2