<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Fra stubben til tømmervelta

Hvordan var det å arbeide i skogen på 1920-tallet? Hvordan foregikk hogsten og tømmerkjøringa? Denne temadagen gir en innføring i dette, og elevene får selv være med i arbeidet.

 • Tømmerhogst på gammelmåten (Foto/Photo)
  1/4
  Elevene som deltar på temadagen får prøve øksa og svansen. OT Ljøstad, Norsk Skogmuseum (Bilde 1 av 4)
 • Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 (Foto/Photo)
  2/4
  Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum (Bilde 2 av 4)
 • Skoleelever barker tømmer under temadagen fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 (Foto/Photo)
  3/4
  Skoleelever barker tømmer under temadagen fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum (Bilde 3 av 4)
 • Michael Bølla kjører hest med skoleelever under temadagen fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 (Foto/Photo)
  4/4
  Michael Bølla kjører hest med skoleelever under temadagen fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum (Bilde 4 av 4)

Målgruppe: Grunnskolen fra 4. trinn

Dato: 6. – 10. februar 2023

Varighet: kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtale gjelder

Hva får elevene oppleve?

På 1920 og 1930-tallet var skogen arbeidsplass for mange om vinteren. Hogst og tømmerkjøring foregikk ofte langt hjemme i fra og hoggere og kjørere måtte bo i skogskoiene. Redskapen var enkel: øks, svans og barkespade. Arbeidet krevde styrke og teknikk. Når kulda var streng var skogsarbeid kanskje noe av det tyngste arbeidet som fantes.

På denne temadagen tar vi med elevene på en reise til denne tiden og de får prøve seg som skogsarbeidere i skogen på Prestøya. Tre skal felles, kvistes, kappes og barkes. Tømmeret skal lunnes og kjøres med hest. Kvile og matpakke kan inntas på den samme koiebrisken som hoggere og kjørere benyttet i mellomkrigsåra.

Dette er en historiedag om en virkelighet fra alle bygder i skogtraktene i landet vårt. Glimt fra temadagen kan sees på filmen under.

 • 1/1

Er dere en 5. klasse innenfor Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  Finn ut mer her.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.