Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Her vil vi samle og oppdatere informasjon som er relevant for våre utstillere. Sjekk også invitasjonsbrevet som vil bli sendt ut i forkant, da mye viktig informasjon samles der.

Invitasjon og retningslinjer

Vi ber deg som utstiller lese invitasjon og retningslinjer nøye før arrangementet starter.

2023_Invitasjon_kommersielle_utstillere_.pdf1.pdf

 

Retningslinjer_De_Nordiske_jakt-_og_fiskedager.pdf

 

Adgangsbånd og parkeringsbilletter

Vi utsteder inntil 4 adgangsbånd per stand inntil 48 kvm og 6 adgangsbånd per stands fra 49 kvm og oppover. Adgangsbåndene må settes på håndledd og vil gjelde alle fire dager. Adgangbånd utover dette kan kjøpes i resepsjonen vår for kr 100 per bånd per dag. Et antall parkeringsbilletter inngår som vanlig i standleien.

Vi fortsetter med ordningen med at adganbånd og parkeringsbevis pakkes og legges i informasjonen her på Norsk Skogmuseum til henting for alle utstillere. Det vil si at ingen får dette tilsendt per post som før, men henter det ved ankomst. Det vil også være mulig å hente i uka før arrangementet fra kl 10 – 15 mandag til og med fredag. Vær nøyaktig i forhold til bestilling av utstillerbånd. Ved behov for ekstra utstillerbånd kan det kjøpes via vår informasjon, jmf tekst i forrige avsnitt.

Det er designerte parkeringsområder for utstillere, slik at utstillere får parkert nærmest mulig utstillingsområdet. Hver enkelt får henvist parkering i henhold til parkeringsbevis.

Standsleie

I henhold til informasjon tidligere gitt på registreringsskjema ved påmelding minner vi om følgende:

- Faktura for standsleie kommer i god tid før arrangementet starter og skal være innbetalt før ankomst!

- Hvis standsleie ikke er betalt innen forfall har arrangøren rett til å tilby anvist standplass til annen utstiller. 

- Sent påmeldte utstillere må vise dokumentasjon for innbetalt standsleie før montering kan finne sted. 

Rigging av stand

Ta utgangspunkt i kartet du har fått tilsendt med avmerket plass når du ankommer messeområdet for å rigge stand.  Alle stands er nå merket med navn på utstiller, slik at det et lett å finne igjen sin plassering. Ved problemer er det bare å ta kontakt med informasjonen, så hjelper vi deg på plass. 

Dersom din stand skal være utendørs er det gode muligheter for rigging døgnet rundt f.o.m tirsdag. Når det gjelder utstillingshall/magasinhall så stenger vi disse kl. 20 hver kveld, slik at rigging må legges til dagtid. 

Retningslinjer for skilting og reklamemateriell

Arrangøren kan nekte oppsetting av plakater/skilt som settes opp mer enn tre meter over bakken. Flaggstenger skal ikke benyttes. Plakater og skilt kan ikke settes opp utenfor tildelt standsareal. Vareprøver og reklamemateriell kan kun deles ut fra egen stand. Utstillere kan ikke foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangene til utstillingsområdene, eller på parkeringsplasser som arrangøren administrerer. Ved tvil skal arrangør kontaktes i god tid før arrangementets første dag.

Brannvern

Utstiller er ansvarlig for å ha med seg godkjent slukkeutyr (skumaparat etc.) All bruk av ild må forhåndsavklares med arrangør. Brannetat og arrangør gjennomfører stikkontroller. Utstiller er pliktig til å bruke godkjent, riktig dimensjonert, elektrisk utstyr.

Kildesortering

Norsk Skogmuseum er et miljøfyrtårn og har en tydelig grønn profil. Vi har høye målsetninger når det gjelder kildesortering, og i tråd med det har vi plassert miljøstasjoner på ulike steder. Disse er tydelig merket. I tillegg til disse har vi containere plassert på strategiske punkter. Vi oppfordrer dere alle til å bruke disse på en hensiktsmessig måte – dvs. i henhold til instruksjonene på stedet. Vær spesielt oppmerksom på at papp og plast komprimeres (flatpakkes) og plasseres i hver sin avfallsbeholder/ container. Avfall skal sorteres i henhold til følgende fire kategorier: Papp/papir, plast, mat/organisk og restavfall. Åpne oversiktskartet nedenfor for plassering av miljøstasjoner og containere.

Kontaktpersoner:

Stein Tore Andersen, arrangementsleder
952 04 448
stein.tore.andersen@annomuseum.no

Bjørn Holmen Skoglund, arrangementskoordinator 
986 22 400
bjorn.holmen.skoglund@annomuseum.no