<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Praktisk informasjon

Her vil vi samle og oppdatere informasjon som er relevant for våre utstillere. Sjekk også invitasjonsbrevet som vil bli sendt ut i forkant, da mye viktig informasjon samles der.

Parkering for utstillereDet er designerte parkeringsområder for utstillere, slik at utstillere får parkert nærmest mulig utstillingsområdet. Hver enkelt får henvist parkering i henhold til parkeringsbevis.Adgangsbånd og parkeringsbilletter

Vi fortsetter med ordningen med at adgangsbånd og parkeringsbevis pakkes og legges i informasjonen på Norsk Skogmuseum til henting for alle utstillere. Det vil si at alle utstiller henter det ved ankomst. Det vil også være mulig å hente uka før arrangementet fra kl. 10-15. Vær nøyaktig i forhold til bestilling av utstillerbånd (tidligere utstillerkort).

Vi utsteder inntil 4 adgangsbånd per stand inntil 48 kvm. og 6 adgangsbånd per stand fra 49 kvm. og oppover. Adgangsbåndene må settes på håndledd og vil gjelde alle fire dager. Adgangsbånd utover dette kan kjøpes i informasjonen vår for kr. 100,- per bånd per dag. Et antall parkeringsbilletter inngår som vanlig i standleien.

Standsleie

I henhold til informasjon tidligere gitt på registreringsskjema ved påmelding minner vi om følgende:

- Faktura for standsleie kommer i god tid før arrangementet starter og skal være innbetalt før ankomst!

- Hvis standsleie ikke er betalt innen forfall har arrangøren rett til å tilby anvist standplass til annen utstiller. 

- Sent påmeldte utstillere må vise dokumentasjon for innbetalt standsleie før montering kan finne sted. 

Rigging av stand

Når du ankommer stedet og skal rigge stand så ta utgangspunkt i kartet du har fått tilsendt med avmerket plass. Alle stands er nå merket med navn på utstiller, slik at det er god mulighet for å finne igjen sin plassering. Ved problemer er det bare å ta kontakt med informasjonen, så hjelper vi deg på plass. 

Dersom din stand skal være utendørs er det gode muligheter for rigging døgnet rundt f.o.m tirsdag. Når det gjelder utstillingshall/magasinhall så stenger vi disse kl. 20 hver kveld, slik at rigging må legges til dagtid. 

Retningslinjer for skilting og reklamemateriell

Arrangøren kan nekte oppsetting av plakater/skilt som settes opp mer enn tre meter over bakken. Flaggstenger skal ikke benyttes. Plakater og skilt kan ikke settes opp utenfor tildelt standsareal. Vareprøver og reklamemateriell kan kun deles ut fra egen stand. Utstillere kan ikke foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangene til utstillingsområdene, eller på parkeringsplasser som arrangøren administrerer. Ved tvil skal arrangør kontaktes i god tid før arrangementets første dag.

Kildesortering

Norsk Skogmuseum er et miljøfyrtårn og har en tydelig grønn profil. Vi har høye målsetninger når det gjelder kildesortering, og i tråd med det har vi plassert miljøstasjoner på ulike steder. Disse er tydelig merket. I tillegg til disse har vi containere plassert på strategiske punkter. Vi oppfordrer dere alle til å bruke disse på en hensiktsmessig måte – dvs. i henhold til instruksjonene på stedet. Vær spesielt oppmerksom på at papp og plast komprimeres (flatpakkes) og plasseres i hver sin avfallsbeholder/ container. Avfall skal sorteres i henhold til følgende fire kategorier: Papp/papir, plast, mat/organisk og restavfall. Åpne oversiktskartet nedenfor for plassering av miljøstasjoner og containere.

Oversiktskart organisering av avfall

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon:

  •  (Foto/Photo)

Stein Tore Andersen, arrangementsleder
952 04 448
stein.tore.andersen@annomuseum.no

Bjørn Holmen Skoglund, arrangementskoordinator 
986 22 400
bjorn.holmen.skoglund@annomuseum.no