Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Her vil vi samle og oppdatere informasjon som er relevant for deg som utstiller. Vi ber dere lese retningslinjer og informasjon nøye.

Adgangsbånd og parkeringsbilletter

Vi utsteder inntil 4 adgangsbånd per stand inntil 49 m2 og 6 adgangsbånd per stands fra 49 m2 og større. Adgangsbåndene må settes på håndledd og vil gjelde alle fire dager. Adgangbånd utover dette kan kjøpes som vanlig dagsbillett i våre billettutsalg. Et antall parkeringsbilletter inngår som vanlig i standleien.

Vi fortsetter med ordningen med at adganbånd og parkeringsbevis pakkes og legges i informasjonen her på Norsk Skogmuseum til henting for alle utstillere. Det vil si at ingen får dette tilsendt per post som før, men henter det ved ankomst. Det vil også være mulig å hente i uka før arrangementet fra kl 10 – 15 mandag til og med fredag. Vær nøyaktig i forhold til bestilling av utstillerbånd. Ved behov for ekstra utstillerbånd kan det kjøpes via vår informasjon, jmf tekst i forrige avsnitt.

Det er designerte parkeringsområder for utstillere, slik at utstillere får parkert nærmest mulig utstillingsområdet. Hver enkelt får henvist parkering i henhold til parkeringsbevis.

Standsleie

I henhold til informasjon tidligere gitt på registreringsskjema ved påmelding minner vi om følgende:

- Faktura for standsleie kommer i god tid før arrangementet starter og skal være innbetalt før ankomst!

- Hvis standsleie ikke er betalt innen forfall har arrangøren rett til å tilby anvist standplass til annen utstiller. 

- Sent påmeldte utstillere må vise dokumentasjon for innbetalt standsleie før montering kan finne sted. 

Standstyper

Friland
På Friland etablerer man sin egen stand. Variasjonsmulighetene er mange. Frilandsområdet er delt inn i tre soner med differensiert pris. Stands på Friland har gressdekke og dybde 7 meter. Størrelse på stand er fra 49 m2. Avhengig av hvor du blir plassert er prisen fra kr 260 – kr 310 per m2.

Låverekka/stabbursrekka
Låverekka/Stabbursrekka har dybde inntil 4 meter langs vei, og koster fra kr 480 per m2.

Magasinhallen
I magasinhall tilbys stands både inne under tak i trebygning eller utenfor i boder. Stands inne i magasinhallen har betongdekke. Vegger er av ubehandlet kryssfiner. Bodene ute står på grus. Størrelsene er som følgende:

Magasinhallen innvendig: Arealet har en dybde på 2,5 meter og koster fra kr 700 per m2.

Magasinhallen utvendig langs vei: boder 3 x 3 meter og koster kr 3 950 per stk. Bodene kan settes sammen til større enheter.

Utstillingshall
I utstillingshallen tilbys stands under tak i plasthall. Stands i utstillingshallen har gressunderlag, bak– og sidevegger i ubehandlet sponplatevirke. Størrelsene varierer, med en minimumsstørrelse på 9m2. og har en dybde på 3 meter. Pris per m2 er kr 690.

I museumsbygningen
I museumsbygningen har vi noen plasser hvor størrelsen tilpasses den enkelte. Ønsker du plass inne i museumsbygningen, skriv dette i «andre kommentarer» i det digitale påmeldingsskjemaet. Kontakt arr.ansvarlig for pris .

Påmeldingen blir registrert når registreringsskjema foreligger i utfylt og undertegnet stand. Påmeldingen er bindende og bekreftes ved faktura for innbetaling av påmeldingsavgift.

Standsleien faktureres ut i fra type og størrelse på standen.

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi beregner merverdiavgift på påmeldingsavgift, standsleie og strøm.

Rigging av stand

Ta utgangspunkt i kartet du har fått tilsendt med avmerket plass når du ankommer messeområdet for å rigge stand.  Alle stands er nå merket med navn på utstiller, slik at det et lett å finne igjen sin plassering. Ved problemer er det bare å ta kontakt med informasjonen, så hjelper vi deg på plass. 

Dersom din stand skal være utendørs er det gode muligheter for rigging døgnet rundt f.o.m tirsdag. Når det gjelder utstillingshall/magasinhall så stenger vi disse kl. 20 hver kveld, slik at rigging må legges til dagtid. 

Retningslinjer for skilting og reklamemateriell

Arrangøren kan nekte oppsetting av plakater/skilt som settes opp mer enn tre meter over bakken. Flaggstenger skal ikke benyttes. Plakater og skilt kan ikke settes opp utenfor tildelt standsareal. Vareprøver og reklamemateriell kan kun deles ut fra egen stand. Utstillere kan ikke foreta utdeling av reklamemateriell o.l. utenfor inngangene til utstillingsområdene, eller på parkeringsplasser som arrangøren administrerer. Ved tvil skal arrangør kontaktes i god tid før arrangementets første dag.

Brannvern

Utstiller er ansvarlig for å ha med seg godkjent slukkeutyr (skumaparat etc.) All bruk av ild må forhåndsavklares med arrangør. Brannetat og arrangør gjennomfører stikkontroller. Utstiller er pliktig til å bruke godkjent, riktig dimensjonert, elektrisk utstyr.

Kildesortering

Norsk Skogmuseum er sertifisert miljøfyrtårn og har en tydelig grønn profil. Vi har høye målsetninger når det gjelder kildesortering, og i tråd med det har vi plassert miljøstasjoner på ulike steder. Disse er tydelig merket. I tillegg til disse har vi containere plassert på strategiske punkter. Vi oppfordrer dere alle til å bruke disse på en hensiktsmessig måte – dvs. i henhold til instruksjonene på stedet. Vær spesielt oppmerksom på at papp og plast komprimeres (flatpakkes) og plasseres i hver sin avfallsbeholder/ container. Avfall skal sorteres i henhold til følgende fire kategorier: Papp/papir, plast, mat/organisk og restavfall. Åpne oversiktskartet nedenfor for plassering av miljøstasjoner og containere.

Nattestengt område

Utstillerområdet stenger en time etter arrangementets slutt og åpner kl. 07.00/08.00 om morgenen. Det vil bli etablert vaktordning i porten under arrangementet. Utstillere som bor på området må vise adgangstegn ved passering av porten.

Bekjentgjøring

Annonsemateriell vil bli sendt ut til en rekke nordiske tidsskrifter for innrykk i perioden mai-august. Dagspressen vil bli benyttet de siste ukene før arrangementet. Plakater og bannere vil bli hengt opp, og informasjon blir tilbudt media etter hvert som arrangementet nærmer seg. Utstillere bes markedsføre arrangementet gjennom sine forbindelser. På forespørsel sender vi gjerne ut deler av vårt markedsføringsmateriell. I tillegg vil informasjon både for utstillere og besøkende være tilgjengelig på https://skogmus.no og gjennom sosiale medier.

Bevillinger

Ved fremvisning av dyr, frambud av mat og salg av våpen, våpendeler eller ammunisjon; les retningslinjene for informasjon om de nødvendige godkjennelser. NB; Bestemmelser ved salg av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon – se retningslinjer.

Utstiller som formidler pakkereiser er pålagt å stille individuell garanti til Reisegarantifondet i henhold til pakkereiseloven. For ytterligere informasjon se www.rgf.no.

Sekretariat

Arrangementets daglige drift og oppfølging vil bli foretatt av arrangementsleder Stein Tore Andersen. Ta gjerne kontakt om du har behov for ytterligere informasjon eller har tips om hvordan vårt arrangement kan bli enda bedre!

Strøm

Utstillere som ønsker strøm knyttet til sine stands, må bestille dette i det digitale påmeldingsskjemaet. Utstillere må ta med min. 25 m godkjent lednings- og tilkoblingsutstyr samt evt. spots. Strømavgift på kr 1000,- tilkommer for hvert oppkoblingspunkt (ett oppkoblingspunkt tilsvarer 1500 watt). Ikke godkjent utstyr vil bli fjernet av arrangør.

Påmelding

Påmelding skjer via det digitalt påmeldingsskjemaet du finner på hjemmesiden. Vi ber om at skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig med rett informasjon.

Retningslinjer utstillere - komplett dokument

Kontaktpersoner:

Stein Tore Andersen, arrangementsleder
952 04 448
stein.tore.andersen@annomuseum.no

Bjørn Holmen Skoglund, arrangementskoordinator 
986 22 400
bjorn.holmen.skoglund@annomuseum.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2