Jump to maincontent

From the mountain to the shore

Nowhere else in Norway can you see so many species of live freshwater fish at the same time.

The aquarium "From the mountian to the shore" is one of Norway's largest freshwater aquariums. Here you can see many of the more than 40 fish species found in Norwegian freshwater. The aquariums are divided into ten living areas. From nutrient-poor high mountain water to the river ooze at the outlet on the coast.

Abbor (Perca fluvialis), fotografert i akvariet ved Norsk skogmuseum i Elverum.  Dette er en fiskeart som forekommer i ferskvann, av og til også i brakkvann, i Europa og Asia.  Denne arten har to ryggfinner, og ryggfinnen har kraftige piggstråler. Den har vanligvis 5–6 mørke tverrbånd på kroppssiden, gulaktige brystfinner og rødlige bukfinner. Abborens farge varierer ellers noe etter miljøet den lever i.

Norsk Skogbruksmuseums akvarium ble åpnet i 1979, da under navnet "Fra fjell til fjære".  Navnet henspilte på en ambisjon om å vise fisk i ulike biotoper, fra kalde næringsfattige høyfjellsjøer, via bekker, skogstjern og lavlandssjøer til brakkvann og saltvann.  Fra starten av hadde akvariet ti store og tre små kar.  Dette fotografiet er fra det karet som viser fiskearter som ofte finnes i skogtjern.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1