Hopp til hovedinnhold

Det fantastiske treet

Utstillingen «Det fantastiske treet» forteller om hvordan treet blir til, og at fotosyntesen er grunnlaget for alt liv. Bladene er verdens beste solfangere, og vi forteller hvordan fotosyntesen skjer i bladet. Trærnes magiske evne til å forvandle luft til sukker forklares på en ny og spennende måte.

For å vise hvor spektakulær fotosyntesen er har vi lagd en 9 meter lang lysende akrylvegg som viser snittet av et blad. Midt i utstillingen står en 7,5 meter høy treskulptur laget av 10 km aluminiumsrør – selve Det fantastiske treet.

  • Det fantastiske treet i et rikt fargespekter
    1/2
    «Det fantastiske treet». Foto: Bård Løken, Anno museum. Bård Løken, Anno museum
  • 2/2

Det fantastiske treet er en av Norsk skogmuseums mest spektakulære utstillinger som handler om fotosyntesen og treets liv, død og historie. Ved bruk av kompliserte lyseffekter gjenskaper vi fotosyntesen. Å forstå fotosyntesen er selve grunnlaget for å forstå både karbonbinding, karbonkretsløp, og i neste rekke skogens rolle i en klimasammenheng.

Vi forteller om hvordan treet blir til, og at fotosyntesen er grunnlaget for alt liv. Hvordan bladene er verdens beste solfangere, og hvordan fotosyntesen skjer i bladet. Fotosyntesen kan være vanskelig å forstå, men vi forklarer trærnes magiske evne til å forvandle luft til sukker på en ny og spennende måte. For å vise hvor spektakulær fotosyntesen er har vi lagd en 9 meter lang lysende akrylvegg som viser snittet av et blad. Denne viser hvordan fotosyntesen foregår.

10 km aluminiumsrør

10.000 meter aluminiumsrør gikk med til å bygge den 7,5 meter høye skulpturen som står midt i utstillingen. Kunstneren Kevin Iris fra Wisconsin har viklet rørene til et tre, sammen med Frode Stenberg AS. Hvert rør er tredd med fiberkabel, og ytterst på grenene sitter til sammen 740 blomster og blader. Treet har et stort formidlingspotensial og viser blant annet de fire årstidenes fargevariasjon, samt vann- og næringsstrømmen gjennom treet. 

Nick Stevens fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo har stått for utvikling av idé og produksjon av blader og blomster i hukommelsesmetall, for å få en effekt der blomstene åpner seg om sommeren. Rundt treet er det et rotsystem som viser livet rundt treet. Hvor mange insekter finner du under et blad? Ulike stadier av nedbryting av treet, fra hard ved til jord, blir også presentert.

Tilbud i Naturskolen

Utstillingen skal inngå i museets formidling, og gi et bredere tilbud i vår Naturskole. Naturskolen er museets formidlingsopplegg til barnehager og skoler, og er besøkt av 10 000 elever årlig. Med utstillingen ønsker vi nå ut til ungdomsskolen og videregående skole med sentrale og komplekse tema innenfor lærerplanen i naturfag, presentert på en annerledes og minnerik måte.

Det fantastiske treet er et godt eksempel på forskningsformidling og et fruktbart samarbeid mellom to institusjoner. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ved Skog og utmarksdivisjonen (tidligere Skog og landskap) har gjort et stort og omfattende arbeid med å kvalitetssikre innholdet i utstillingen.

Støttespillere

Prosjektet er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, Sparebanken Hedmark, Statskog, Skogbrand, Hedmark fylkeskommune, Skogbrukets verdiskapningsfond, Det norske Skogselskap og Anno museum. NIBIO har vært en uvurdelig støttespiller i den faglige kvalitetssikringen.

Vi har lagd en utstilling som skal overbevise publikum om hvilken spektakulær prosess fotosyntesen er og at det ikke er «bare bare» å bli et stort tre. Publikum skal  fascineres, og de skal få ny kunnskap. Den skal også vekke nysgjerrigheten for spennende forskning og alle ubesvarte spørsmål vi har rundt skogen og treet – det er fremdeles mye vi ikke vet!

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1