Hopp til hovedinnhold

Produksjon og finansiering av utstillingen

Utstillingen er støttet av:
Landbruksdirektoratet, Skogbrukets rentemidler
Sparebanken Hedmark 
Statskog SF
Hedmark fylkeskommune
Skogbrukets verdiskapingsfond
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Det norske Skogselskap
Kulturdepartementet
NIBIO
Tretorget

Utstillingen er produsert av:
Anno museum avd. Norsk Skogmuseum

Prosjektgruppe:
Ida Kristine Teien, prosjektleder
Elisabet Løvold, utstillingsarkitekt
Ole Martin Lislevand, konseptutvikler 
Lise Cats Myhre, fagansvarlig/rådgiver
Bård Løken, foto


Håndverkere: 
Kjell Arne Grøtbekklien, håndverker
Eskild Midtlie, driftsbetjent
Morten Hjarnø, håndverker
Tore Skyrud, driftsbetjent
Jan Ove Fuglebrenden, driftsbetjent
Robert Huldt, taksidermist

Faglig leverandør:
NIBIO
Norsk Genressurssenter

Andre leverandører:
Kevin Iris, kunstner og utvikler av treet
Nick Stevens, utvikling av blader i hukommelsesmetall
Svensgaard Installasjon AS, elektrisk installasjon
Mesterbygg Hedmark AS, håndverksarbeider
Frode Stenberg AS, metallarbeider på treet
Ivar Bråthens Mekaniske AS, stålkonstruksjon
Moelven Limtre AS, limtrekonstruksjon
Profilteam AS, glassgulv
Firesafe, brannsikring
Plan1 AS, byggteknisk rådgiver
Pivot Produktdesign AS, romdesign
Light Bureau LTD, lysdesign
Fluidic Design, lysstyring
Commando Group, grafisk design
Presis Digitalprint AS, trykk
Expology, medieteknologi
Oslo Modellverksted ANS, modeller
Freden Form, modeller
Bright Norway AS, installasjon fiberoptisk lys
Kreativ Plast AS, leveranse av bladsnitt
Emne3 sag og høvleri, spilevegg av lauvtre 


Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2