Hopp til hovedinnhold

Det kommer fra skogen

Denne temadagen jobber vi med trevirket til ulike tradisjonelle behov på gården og i bygda i mellomkrigsåra. Elevene stifter bekjentskap med sagbruk, skigardsbygging, tjærebrenning samt gjenstander fra hus, låve og stall. Selvfølgelig får elevene prøve selv!

Målgruppe: Grunnskolen fra 3. trinn

Dato: 17.– 20. september 2024

Varighet: kl. 10.00 – 13.00

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder


Historisk bruk av skogen og dens goder

Denne temadagen jobber vi med trevirket til ulike tradisjonelle behov på gården og i bygda i mellomkrigsåra. Elevene stifter bekjentskap med sagbruk, skigardsbygging, tjærebrenning samt gjenstander fra hus, låve og stall. Selvfølgelig får elevene prøve selv!

En mangfoldig råstoffkilde gjennom alle tider

Skogen har vært der man hentet trevirke til mange ulike formål. Alt fra hustømmer, materialer til emnevirke til utallige behov. På temadagen kjører vi i gang ei gårdssag fra 1920-tallet. Vi bygger gjerde - skigard - med staur, skier og sveig. Vi brenner tjære av feit tyrived. I tillegg  har vi en stasjon med massevis av gjenstander fra gården som få kjenner til - men med litt samtale og diskusjon kommer elevene ofte på rett spor. Kanskje læreren kan hjelpe til?  

Er dere en 5. klasse innenfor gamle Hedmark fylke? Da kan dere søke om gratis transport og inngang.  

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post:  skole@annomuseum.no, eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2