<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Billettpriser

Billetten gjelder inngang på Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet ved besøk samme dag.

Vinterstemning ved Klokkerfossen. (Foto/Photo)

16. september til 14. mai

Priser lavsesong

 • Voksen 16 år og eldre: kr 120,-
 • Honnør/student: kr 90,-
 • Barn 3-15 år: 60,-
 • Familiebillett (2 voksne + egne barn 0 - 15 år): kr 300,-
 • Familiebillett (1 voksen + egne barn 0 -15 år): kr 180,-
Fra De Nordiske Jakt- og Fiskedager 2022. Publikum på Klokkerfossbrua over Glomma, som forbinder Norsk Skogmuseums bygningsmasse på Glommas østside med friluftsmuseet på Presøya. Bru over Glomma ved Klokkerfossen ble det behov for etter at daværende Norsk Skogbruksmuseum, som i utgangspunktet var et friluftsmuseum på Prestøya, tidlig i 1960-åra fikk disponere klokkergarden Fossum på østsida av elva. Brua trengtes som en bekvem passasje fra administrasjonen og utstillingene, som de første åra var samlet i klokkergardens bygninger, og friluftssamlingene. Brua ble bygd vinteren 1963-64 i en såkalt tømmersprengverkskonstruksjon med 20 meters spenn mellom brukarene, og med en samlet lengde på 108 meter. Den opprinnelige brua hadde bærekonstruksjoner av rundtømmer. Tidlig på 2000-tallet vakte det en del bekymring at disse konstruksjonene begynte å bli preget av å ha stått bortimot 30 år under åpen himmel. Brua var dessuten for smal for museets traktor og eventuelle ambulanseutrykninger. Museumsdirektør Yngve Astrup lyktes i å få skogeiersamvirket, Sparebanken Hedmark, Norges vassdrags- og energidirektorat, Landbruksdepartementet, Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune med i et spleiselag om fornyelse av trekonstruksjonene. Denne gangen ble det brukt kreosotimpregnerte materialer fra Moelven Limtre, delvis med kobberplater som overdekning. Dermed kunne museets publikum og Elverums befolkning bevege seg trygt over elva på museets område. Fornyelsen kostet cirka 3 millioner 2005-kroner. Dette fotografiet er tatt under De nordiske jakt- og fiskedager lørdag 13. august 2022. Denne dagen var det drøyt 11 100 som løste billett til arrangementet, og mange av dem tok turen over til Prestøya, der det var hundeutstilling, innlandsfisketorg, matservering samt en rekke aktiviteter for barn. (Foto/Photo)

15. mai til 15. september

Priser høysesong

 • Voksen 16 år og eldre: kr 140,-​
 • Honnør/student: kr 110,-
 • Barn 3- 5 år: 70,-
 • Familiebillett (2 voksne + egne barn 0-15 år): kr 350,-
 • Familiebillett (1 voksen + egne barn 0-15 år): kr 210,-

 (Foto/Photo)

Gruppepriser*

 • Voksen 16 år og eldre (min 10 pers.): kr 110,- pr pers.
 • Honnør/student (min 10 pers.): kr 90,- pr pers.
 • Barn 3- 5 år (min 10 pers.): kr 60,- pr pers. 

Billettpriser for barnehage, skoleklasser og studenter*

 • Barnehage  kr 40,- per pers
 • Grunnskole 1. - 10. trinn kr 50 per pers
 • Videregående skole kr 60,- per pers
 • Høyskole/universitet kr 80,- per pers 
 • Temadag kr 60,- per pers 

*
 • Assistenter, studenter i praksis og ledsagere (med ledsagerbevis) går gratis når den som ledsages har betalt på ordinære vilkår.​
 • Barnas dag og juleverksted for barn koster kr 70,- pr barn (ordinær pris for voksne). Familiebillett gjelder ikke disse dagene. 
 • Gruppepris gis under forutsetning om at 1 person  betaler for hele gruppen. 1 gruppeleder + sjåfør gratis.
 • Omvisning/guide betales med kr 600,- per time per guide i tillegg til inngangsbilletten. Egne priser for helg og helligdager. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Omvisning må bestilles på forhånd.
 • Foreldre til barnehagebarn/skoleelever som vil være med, betaler kr 80,-.