<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Auditoriet / Lille auditoriet

  • Auditoriet (Foto/Photo)

Kurs & konferanse

Auditoriet og Lille auditoriet benyttes til kurs og konferanser. Auditoriet har faste stoler til 84 personer, men vi kan sette inn ekstra bord og stoler, slik at kapasiteten blir på 100 personer.

Lille auditoriet har plass til 54 personer.

Begge auditoriene har AV utstyr.