<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Vann og vannvittige krefter!

I slutten av mai er flommen i Glomma ved Skogmuseet på sitt største. Enorme vannmasser buldrer forbi i strykene på begge sider av Prestøya. En hel vinter skal på raskeste måte finne veien hjem til havet. På denne tiden hvert år inviterer vi skoleelver til museet for å bli med ut for å se på flommen og lære litt om vannets krefter.

 • 1/1
  (Bilde 1 av 1)
 • På Skogmuseet står en flomstein hvor du kan studere flomhøyder i Glomma helt tilbake fra 1600 - tallet. Store flommer kommer med ujevne mellomrom. Den siste virkelige store flommen hadde vi i 1995 da vannet steg til midt mellom de to øverste strekene. Foto: O.T.Ljøstad, Norsk Skogmuseum (Foto/Photo)
  1/1
  På Skogmuseet står en flomstein hvor du kan studere flomhøyder i Glomma helt tilbake fra 1600 - tallet. Store flommer kommer med ujevne mellomrom. Den siste virkelige store flommen hadde vi i 1995 da vannet steg til midt mellom de to øverste strekene. Foto: O.T.Ljøstad, Norsk Skogmuseum

Målgruppe: Grunnskolen fra 3. - 7. trinn

Dato:  15. – 16. mai 2023

Varighet: kl. 10.00– 13.30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Dagens innhold

Den beste måten å kjenne på vannets krefter er å være i flomvannet! I vår spesiallagede elv, Gammalåa, utstyrer vi elevene med vadebukser. Med den beste sikring får elevene vasse over elveløpet og virkelig kjenne på hvordan vannet drar, løfter og skyver deg nedover. Det er alltid med en voksen, erfaren person fra oss med ut i vannet. I tillegg har vi en person på land. Alt foregår i de tryggeste former, og elevene virkelig liker opplevelsen!   

 • Vann og vannvittige dager med roing (Foto/Photo)
  1/1
  OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum

Neste stasjon er båttur på flomstore Glomma. To og to tar vi elevene med ut i bakevja foran Prestfossen. Trygt og rolig kan vi ro forbi de dundrende vannmassene og virkelig føle det kalde fuktige draget fra vannet. Alt foregår i bakevja hvor strømmen er fraværende - selvfølgelig med iført godkjente redningsvester. I tillegg tilbyr vi natursti og aktiviteter i Elveparken og Bekkeverkstedet.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.