<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Ulvetider – en utstilling om konflikter rundt ulv i Norge

Ulv er en art som setter sterke følelser i sving. I utstillingen «Ulvetider» har Norsk skogmuseum jobbet på en helt ny måte der vi bruker dialog som verktøy. Målet for utstillingen er å skape innsikt og refleksjon, som igjen kan gi grobunn for dialog.

Utstillingen «Ulvetider» på Norsk skogmuseum (Foto/Photo)

Utstillingen setter fokus på konflikter rundt ulv i Norge og hva som har ledet fram til situasjonen i dag. Du møter mennesker som lever i ulvesonen som forteller om sine opplevelser og du kan lære om dagens forvaltning, forskning og få kunnskap om ulven som art. 

Innsikt og refleksjon, som igjen kan gi grobunn for dialog.

Norsk skogmuseum ønsker å bidra til å forstå meningsmotstanderne bedre og vil selv være en arena der gode diskusjoner kan oppstå. Gjennom utstillingen ønsker vi å legge til rette for en konstruktiv utvikling av en fastlåst situasjon. Museet bygger på konfliktdempende metoder utviklet av Nansen Fredssenter. 

Hovedmålgruppen for utstillingen er ungdom i alderen 15–18 år, men vi ønsker å nå et bredt publikum og tror mange vil ha glede og nytte av å se utstillingen.

Utstillingen er blant annet støttet av Fritt ord, Miljødirektoratet og Anno – Museene i Hedmark.