Hopp til hovedinnhold

Ulv!Ulv!

Hvorfor vekker ulven så mange sterke følelser i oss? Besøk utstillingen Ulv! Ulv! og bli litt klokere.

I Norge har debatten om ulv rast i mange år. Med bakgrunn i dette fikk forskere på NTNU Vitenskapsmuseet i oppdrag å undersøke hvor den norske ulven kommer fra. Resultatene ble publisert i rapporten Genetisk opphav til den norske-svenske ulvestammen (Canis lupus lupus)

NTNU vitenskapsmuseet produserte i tillegg en utstilling med mål å gi deg større innsikt i samspillet mellom mennesker og ulv.
Nå kan du oppleve deler av denne utstillingen på Norsk skogmuseum!

Utstillingen forteller historien om den ulven områder rett etter siste istid, for over 10 000 år siden. Her blir du kjent med ulven både som art og symbol. Målet er at utstillingen skal være en arena for refleksjon og opplyst debatt.

Utstillingen finner du i museets 2. etasje!

Velkommen! 

  • 4 utstoppede ulver som står på et grønt podium. Den ene uler mot himmelen. I tillegg er det et skjellet av ulv
    1/1
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2