Tømmerfløting

"Vårens farligste eventyr" blir tømmerfløting ofte omtalt som. I vårt fotoarkiv har vi store mengder fløtningsbilder. Bildene dere finner på denne siden er bilder som vi publiserte i sosiale medier våren 2020.

 • 1/8
  Vårens farligste eventyr I: De ulike merkene ble påført tømmeret på velteplasser ved elvebredden eller på isen på sjøer. Merkingen foregikk ved at stokkene ble påslått kjøperens merke ved hjelp av ei merkeøks. Merket tjente som identifikasjon slik at de ulike kjøpernes tømmer kunne skilles ut. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/011022739541
 • 2/8
  Vårens farligste eventyr II:Utislag fra ei strøvelte. Denne måten å legge opp tømmeret på tjente både til at tømmeret skulle få best mulig tørk før fløtinga og det var enkelt å få det ut i elva. Bildet er fra elva Åsta på Rena i mai 1969. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021015927207
 • 3/8
  Vårens farligste eventyr III:Tømmervase i Fossumbogen tidlig på 1900-tallet. Dette skjedde ofte på dette stedet i den fasen da flommen var på retur. På det meste kunne det ligge 1 000 tylfter (12 000 stokker) her. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/011014190228
 • 4/8
  Vårens farligste eventyr IV:En viktig del av det å være tømmerfløter var å få løst tømmeret når det strandet. Rå muskelkraft og fløterhakene var eneste hjelpemiddel. Bildet er fra tømmerfløting i Trysil rundt 1920. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021016392568
 • 5/8
  Vårens farligste eventyr V:Her legges det lenser i Glomma. Da dette bildet ble tatt trakk fløterlaget lensa på plass fra to båter. I den nærmeste båten (til venstre) ser vi fløterbasen Johan Rasch. I båten til høyre sto Torbjørn Otterstad, Frantz Otterstad (framoverbøyd) og Olav Strand. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021015940121
 • 6/8
  Vårens farligste eventyr VI: Fornøyde karer som er klar for fløting i Stokkeelva i 1919. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/011012986551
 • 7/8
  Vårens farligste eventyr VII:Jobben til en «lensekrabbær» var å få stokkene til å flytet langsomt nedover i lenseanlegget mot mosemaskinene. Her jobber Lindis Glenne (til venstre) og Trine Evensen, fra en flåtegang på Glennetangen lenser i Glomma i 1985. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021018533996
 • 8/8
  Vårens farligste eventyr VIII:Vakkert! Her ser dere tømmerbommer på Glommas vannspeil ved Glennetangen lense. Her delte elva seg i et østre og et vestre løp, og lenge ble tømmeret sorter etter kjøpernes påslåtte merker på stokkenes yteved og buntet - «moset». Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021018512866