<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Tid for skog

Utstillingen «Tid for skog» viser hvordan skogen har utviklet seg, og hvordan skogens ressurser har formet landets skogbruk, arbeidsliv og skogindustri. Utover 1900-tallet gjorde mekaniseringen sitt inntog i skogbruket, og utstillingen forteller om hvordan muskelkraft ble erstattet med motorkraft i skogen.

 • Tømmerkjøring med hest i Stavåsen 1971 (Foto/Photo)
  1/5
  Jørgen Larsen fra Hernes kjører fram tømmer med hest og rustning Stavåsen i 1971. Tore Fossum/ Norsk Skogmuseum (Bilde 1 av 5)
 • Skogsarbeider Johan Rasch i Svartholtet, Elverum, 1975 (Foto/Photo)
  2/5
  Skogsarbeider Johan Rasch under arbeid i Svartholtet, Elverum, 1975. OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum (Bilde 2 av 5)
 • Boforhold i koia (Foto/Photo)
  3/5
  Boforhold i koia. Fotografiet er tatt i forbindelse med undersøkelser forstkandidat Johan Sønnik Andersen gjorde blant skogsarbeidernes levevilkår i 1932. Sønnik Andersen / Norsk Skogmuseum (Bilde 3 av 5)
 • Tømmerkjøring, Svartholtet, Elverum, Hedmark. (Foto/Photo)
  4/5
  Tømmerkjøring, Svartholtet, Elverum, Hedmark. Tømmerkjører Johan Rasch (1916-2009) med dølahesten sin foran døra til stallen ved Smaltjernskoia i Svartholtet i Elverum. Tore Fossum/ Norsk Skogmuseum (Bilde 4 av 5)
 • Tømmermåling på Femunden, Engerdal, Hedmark. (1905). (Foto/Photo)
  5/5
  Tømmermåling på Femunden, Engerdal, Hedmark. (1905). Anders Beer Wilse/Norsk Skogmuseum (Bilde 5 av 5)

Visste du at Norge var en ledende eksportør av trelast allerede på 1500-tallet?

Utstillingen forteller historien om det norske skogbrukets historie. Du får vite hvordan skogen i Norge har utviklet seg siden siste istid, og at dagens barskoger spiller en stor rolle for verden økologiske balanse. 

Et eget rom er satt av til billedspill. Det ene, med tittelen «I skogene våre», er en poetisk fortelling om gleden av å gå i skogen eller på fjellet. Det andre heter «Skog» og består av fotografier av den kjente fotografen Johan Brun, som ledsages av nykomponert musikk.

Det er et eget rom i utstillingen med aktiviteter for barn. Her kan de yngste bygge, lese, tegne eller kjøre sklie. Barna kan bruke et byggesett av laftetømmer til å bygge et lite hus av, eller de kan tegne f.eks. hus ved tegnebordet.