Hopp til hovedinnhold

Ulvetider - dialog i en konflikt

Ulv engasjerer. Det er steile parter i konflikten, men kan man forstå den andres synspunkt? Norsk skogmuseum har i forbindelse med den nye utstillingen «Ulvetider» laget et undervisningsopplegg der dialog og konflikthåndtering er sentralt.

Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole

Dato: 1. - 2. november 2023 og 19. - 22. mars 2024
Vi kan også gjøre denne temadagen på forespørsel.

Varighet: kl. 10:00 - 13:30

Gruppestørrelse: ca. 70 elever.

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtale gjelder 


Utstillingen «Ulvetider» på Norsk skogmuseum. Foto: Baard Næss.

Hvorfor er folk så uenige om ulv? Hvilke konflikter har oppstått på grunn av økt antall ulv i Norge? Hvordan oppleves det om samfunnets tiltak ikke strekker til? I presse og sosiale medier kommer sterke synspunkter om ulv fram. Er det lett å mene, og tør vi si det vi egentlig mener?

For å møte disse dagsaktuelle problemstillingene har museet laget et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i konflikter rundt ulv i Norge. Metoder som brukes i konflikthåndtering, er anvendbare også i ulvekonflikten. Stikkord er konfliktdemping og dialog.

Hva? Undervisningsopplegget er tredelt. Gjennom omvisning formidles ulvens historie i Norge, ulvens biologi og forvaltning. Det blir gjennomført en konfliktanalyse og vi ser på hvem som bestemmer og kan påvirke om antall ulv vi har i Norge. Ungdommen skal også lære å snakke sammen om ulv på en ordentlig måte. Dette lærer de igjennom ulike dialogøvelser.  Undervisningsoppleggets er utarbeidet i samarbeid med Nansen Fredssenter.

Mål: At ungdommen skal lære om dialogarbeid sett i sammenheng med økologi, forskning, forvaltning og de samfunnsmessige utfordringene knyttet til ulv i Norge.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post:  skole@annomuseum.no,  eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1