Skogen som ressurs

Velkommen til en temadag som tar for seg den forunderlige skogen. Hva ble skogens ressurser brukt til før? Hvordan blir de brukt nå? Lær om fotosyntese, skogbruk og vær med å lag din egen gjenstand i tre.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Målgruppe: Ungdomsskolen

Dato: 22. - 25. mars 2022, kan også gjøres på forespørsel

Varighet: kl. 10:00 - 13:30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder.

Dagen inneholder tre stasjoner med felles samling til slutt.  Vi tar for oss skogen som ressurs i utstillingene og ser og lukter på hvordan skogen har vært brukt til mangt i tidligere tider. Elevene lærer om fotosyntese, kretsløp, karbonopptak og karbonlagring i trærne. Vi ser også på eksempler på hvordan trestokken kan videreforedles til mange ting vi har rundt oss i dagliglivet.  Det er også en praktisk stasjon hvor elevene får høre litt om forskjellige egenskaper til de ulike treslagene og får spikket sin egen gjenstand i rått tre.

Dagen blir avsluttet på en stemningsfull måte med  sanger og historier fra skogen.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.