Skogen som ressurs

Velkommen til en temadag som tar for seg den forunderlige skogen. Hva ble skogens ressurser brukt til før? Hvordan blir de brukt nå? Lær om fotosyntese, skogbruk og vær med å lag din egen gjenstand i tre.

  • 1/1
    Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Målgruppe: Ungdomsskolen

Dato: 31. mars og 1.- 2. april 2020

Varighet: kl. 10:00 - 13:30

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder.

Dagen inneholder tre stasjoner med felles samling til slutt.  Vi tar for oss skogen som ressurs i utstillingene og ser og lukter på hvordan skogen har vært brukt til mangt i tidligere tider. Elevene lærer om fotosyntese, kretsløp, karbonopptak og karbonlagring i trærne. Vi ser også på eksempler på hvordan trestokken kan videreforedles til mange ting vi har rundt oss i dagliglivet.  Det er også en praktisk stasjon hvor elevene får høre litt om forskjellige egenskaper til de ulike treslagene og får spikket sin egen gjenstand i rått tre.

Dagen blir avsluttet på en stemningsfull måte med  sanger og historier fra skogen.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.

Kompetansemål etter 10. årstrinn som denne temadagen berører

Naturfag

  • Forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra et miljøhensyn

Samfunnsfag

  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Kunst og håndverk

  • Beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskapning
  • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk