<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

"Lys i landskap" med Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad

Kunstutstillingen vises i perioden 2. april til og med 22. mai i galleriet

Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad viser i dette prosjektet arbeider med landskapsmotiver. De ser klare fellestrekk i måten å respondere på motivene. En fellesnevner er opptattheten av spillet mellom lys og skygge. Begge kunstnere har valgt bort fargene til fordel for sort–hvitt og valørene i gråskalaen, og begge har bakgrunn i et tradisjonelt, analogt håndverk. 

Mari Krokann Berge stiller ut maleri, tegning og grafikk og Sverre Aurstad viser foto

  • Tegning av Mari Krokann Berge (Foto/Photo)
    1/2
    Tegning Mari Krokann Berge
  • Foto av Sverre Aurstad (Foto/Photo)
    2/2
    Foto Sverre Aurstad

Utstillingen åpner lørdag 2. april kl. 14.00