Hopp til hovedinnhold

"Lys i landskap" med Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad

Kunstutstillingen vises i perioden 2. april til og med 22. mai i galleriet

Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad viser i dette prosjektet arbeider med landskapsmotiver. De ser klare fellestrekk i måten å respondere på motivene. En fellesnevner er opptattheten av spillet mellom lys og skygge. Begge kunstnere har valgt bort fargene til fordel for sort–hvitt og valørene i gråskalaen, og begge har bakgrunn i et tradisjonelt, analogt håndverk. 

Mari Krokann Berge stiller ut maleri, tegning og grafikk og Sverre Aurstad viser foto

  • Kunstverk av Mari Berge, mørkt skoglandskap
    1/2
    Tegning Mari Krokann Berge
  • Kunstverk av Aurstad. Mørkt skoglandskap
    2/2
    Foto Sverre Aurstad
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2