Sporing og sportegn

Lær om rovdyra våre! Rovdyrkunnskap, spor og sportegn, levesett, biologi, økologi og forvaltning er noe av det vi går igjennom denne temadagen.

Målgruppe:  Grunnskolen, kan tilpasses alle trinn.

Dato: 8. – 11. desember 2020

Varighet: kl. 10.00 – 13.00

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Det er mange spennende tegn etter dyr som du kan finne i skog og mark - bare du vet hva du skal se etter! Spor på bakken, bæsj i lyngen, gnag på både treverk og kadaver. Sporing og sportegn er en spennende temadag. Elevene lærer mye om livet i skogen, levesettet til ulike arter og hvordan vi forvalter dem.

Deler av temadagen foregår ute, så husk klær etter vær.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.