Hopp til hovedinnhold

Skog og vann

Norges største friluftsarrangement for grunnskolen

Skog og vann - et mylder av aktiviteter og god plass til alle! Vading, skyting med luftgevær og pil og bue, mat fra naturen, botanikk og økologi, lage bål, snekre fuglekasse, spikking, lage fløyte, fisking, roing og enda mer! I seks dager samarbeider vi med flere organisasjoner for å legge til rette for et vel av aktiviteter ute på vårt flotte uteområde ved Glommas bredd. De aller fleste aktiviteter er universelt utformet og alle kan finne sin "greie" i friluftslivet. Skogmuseets flotte utstillinger får elevene som bonus denne dagen!

Bli med på Norges beste og største friluftsarrangement for grunnskolen!

Det er Norsk skogmuseum, Det norske Skogselskap og Besøkssenter Skog som arrangerer Skog og vann.

Her kan elevene velge fritt blant 20 – 30 forskjellige uteaktiviteter hver dag. Alt foregår utendørs på museets naturskjønne områder i tilknytning til Glomma og Prestøya. Rundt 3000 barn deltar årlig på Skog og vann. Arrangementet støttes av Miljødirektoratet.

Sammen med flere nasjonale organisasjoner og lag gjennomfører Norsk skogmuseum Skog og vann. Fokus rettes mot naturskole og uteskoleaktiviteter hvor positivt friluftsliv, naturforståelse og tradisjonell utmarksbruk er viktige stikkord. Målet med Skog og Vann er å aktivisere elevene i uteskoleaktiviteter og synliggjøre de mange organisasjoner som har friluftsliv på dagsorden.

Målgruppe: Grunnskolen fra 3. trinn (egen dag for småskole og barnehage 28. mai)

Dato: 29. mai - 30. mai og 4. - 6. juni 2024

Varighet:  Aktivitetene fra kl. 10.00 – 13.30

Pris: kr 60,- per elev pr dag, skoleavtaler gjelder


Skoletur-uka

I juni er det tradisjon med skoletur. Skog og vann er et pedagogisk opplegg med solid forankring i gjeldende læreplanverk. Arrangementet kan gi elever og lærere kunnskap, ideer og interesse for uteskoleaktiviteter som aktiviseres både under oppholdet og kanskje enda sterkere senere.

Mini-leirskole

I juni er det tradisjon med skoletur. Skog og vann er et pedagogisk opplegg med solid forankring i gjeldende læreplanverk. Arrangementet kan gi elever og lærere kunnskap, ideer og interesse for uteskoleaktiviteter som aktiviseres både under oppholdet og kanskje enda sterkere senere.

Generelle opplysninger

 • Aktiviteter og demonstrasjoner foregår hovedsakelig utendørs.
 • Elevene og lærerne velger selv når, og hva som skal oppsøkes av tilbud.
 • Kø kan oppstå - prøv noe annet så lenge!
 • Museet sørger for varme griller - grill lunsjen din!
 • Tilbudet av aktiviteter kan variere noe fra dag til dag.
 • Alle grupper som har meldt sin ankomst får en orientering når de kommer.
 • Klassens/gruppens egen lærer/leder har ansvaret for elevene under oppholdet.

NB! Egen dag for de yngste i skolen og de eldste i barnehagen. Tirsdag 28. mai 2024!

 • Gutt snekrer fuglekasse. I hånda holder han hammer og spiker
  1/1
  Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post:  skole@annomuseum.no,  eller på telefon 480 73 511.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2