Hopp til hovedinnhold

Prestøya

Går du brua over Klokkerfossen kommer du ut til Prestøya. Øya er 50 dekar stor og ligger midt mellom Klokkerfossen og Prestfossen i Glomma.

En populær arena

Prestøya er et yndet turområde og øya er mye brukt under museets arrangementer. Her finner du også "Fossekallen" som er uteservering ved større arrangementer, og ei friluftscene. Her kan du fiske i dammen (kun for barn ), lete etter bunndyr i bekken. I sommersesongen er en del av koiene åpne, så det er mulighet for å ta seg en kikk inn. Under De Nordiske Jakt- og Fiskedager i august er Prestøya arena for Barnas Jakt- og Fiskedager, Innlandsfisketorget og den store jakthundutstillingen "Elverumsutstillingen". 


  • Bilde av en gråtass foran ei koie på Prestøya
    1/1

Kort vei til Prestøya

Fra museumsbygningen tar den kun få minutter og gå ut på Prestøya. Ute på øya finner du mange fine turstier. En rundttur ute på øya kan ta alt fra 10 minutter til et par timer avhengig av dine stoppesteder underveis. 

Samlingene på øya

Øya tilhører Norsk Skogmuseum og huser mange av museets antikvariske bygninger. Samlingene består vesentlig av skogshusvær, husvær brukt under  jakt og fiske og fangstinnretninger. 

Prestøya blir mye besøkt av lokalbefolkningen. Fra vestsiden av Prestøya kan du følge hengebrua over Prestfossen til Glomdalsmuseet. Denne ruten er en del av Museumsrunden som er en populær tur i Elverum. 

  • Bildet viser 3 personer samlet i og ved en gapahuk. Foran gapahuken brenner det livlig i et bål.
    1/1
    God stemning ved nyingen under åpningen av Friluftslivets år 13/1 2015. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Historien om Prestøya

Museet trengte arealer til utstillinger og kontorer. I 1955 ble den broløse Prestøya gitt i gave fra Elverum kommune til museet. Øya var broløs, og den har i tidligere tider blitt brukt som beite. Oppbygningen av Prestøya som et frilufsmuseum ble vektlagt fra første stund, og i 1959 ble den nye bruforbindelsen fra Glomdalsmuseet til Prestøya innviet. Den skogkledte øya midt ute i Glomma, med Klokkerfossen og Prestfossen på hver sin kant, skapte landskapsomgivelser hvor museets nye samling av skogskoier, fiskebuer og kopier av antikvariske fiskeinnretninger naturlig inngikk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2