Hopp til hovedinnhold

Om senteret

Besøkssenter skog er en del av Anno Norsk skogmuseum i Elverum.

Skogsenteret ble en realitet i desember 2022. Da ga Miljødirektoratet Anno Norsk skogmuseum autorisasjon som besøkssenter. I august 2023 fikk senteret egen daglig leder, som skal bygge organisasjonen og tilbudene i samspill med museet og andre skoginteresserte.

Besøkssenter skog Elverum ønsker å være et møtested for dialog om skog. Senteret skal skape bevissthet om skogens mange verdier. Det skal fremme forståelse for behovet for skogvern og en bærekraftig skogforvaltning. Sentralt står skogen som økosystem og økosystemtjenester knyttet til skog. I dette inngår å formidle kunnskap om skogens klimabidrag, inkludert skogens rolle for klimatilpasning. Av andre oppgaver senteret har, er å innby til skogopplevelser og stimulere til friluftsliv. Det vil skje i samarbeid med naturveiledere og aktører innen bærekraftig reiseliv.
Besøkssenter skog Elverum er det første og eneste i sitt slag i den nasjonale ordningen for besøkssentre i regi av Miljødirektoratet.
https://www.norgesnasjonalparker.no/besokssentre

Logo besøkssenter skog, sort hvit

Daglig leder: Sigrun Skjelseth 

Tlf. +47 93846274
E-post: Sigrun Skjelseth
E-post: post@skogsenter.no

www.skogmus.no
Norsk skogmuseum
Solørvegen 151, Elverum


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2