<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />
Fløtingstømmer på Fjæstadsætertjernet (246 moh) i Malungsvassdraget i Romedal almenning våren 1969.  Fotografiet er tatt fra en strandbrink der tre fløtere vandrer etter hverandre mellom furustammene langs tjernet, alle med langskaftete fløterhaker på skuldrene og en av dem også med ei øks i handa.  På vannflata nedenfor ligger det en mengde barket tømmer.  Tjernet var regulert ved hjelp av den såkalte Fjæstaddammen, før tømmeret ble sluppet ned mot Rasasjøene og vassdraget videre mot Nord-Odal.  På motsatt side av vassdraget ser vi en bakkekam med glissen furuskog etter hogst.  (Foto/Photo)

Fløterfestivalen

Historie og kultur i skjønn forening

Tømmerfløting –  transport av tømmer nedover elver og vassdrag, har lange tradisjoner i Norge. Allerede før 1600 ble det drevet tømmerfløting i Glommavassdraget.

Under vårflommen kunne man i tidligere tider se staute fløtere føre løsstokker eller tømmerflåter nedover elva. Dette var både tungt og farlig. Tømmerfløting var  viktig i mange samfunn i Norge. Mange steder fantes det ikke veier og vannveien var ofte mest effektiv.

I 1991 ble den siste kommersielle tømmerfløtinga gjennomført i Trysilelva. 


I 2015 gjenopptok Østerdalen Festivalforening og Osensjøen Adventure en 500 år lang tømmerfløtingstradisjon da de arrangerte Fløterfestivalen for første gang. 

Anno Norsk skogmuseum, med samarbeidspartnere, tar stafettpinnen videre og arrangerer Fløterfestivalen i 2022. 


Velkommen til Fløterfestivalen på Norsk skogmuseum, Elverum, 10. - 11. Juni!