Hopp til hovedinnhold

Fløterfestivalen - Historie og kultur i skjønn forening

Tømmerfløting – transport av tømmer nedover elver og vassdrag, har lange tradisjoner i Norge. Allerede før 1600 ble det drevet tømmerfløting i Glommavassdraget.

Under vårflommen kunne man i tidligere tider se staute fløtere føre løsstokker eller tømmerflåter nedover elva. Dette var både tungt og farlig. Tømmerfløting var viktig i mange samfunn i Norge. Mange steder fantes det ikke veier og vannveien var ofte mest effektiv.

I 1991 ble den siste kommersielle tømmerfløtinga gjennomført i Trysilelva.

  • Tømmerfløting i Romedal Almenning. Tømmerfløtere går langs elva og følger tømmeret på sjøen
    1/1
    Tømmerfløting i Romedal almenning Tore Fossum

I 2015 gjenopptok Østerdalen Festivalforening og Osensjøen Adventure en 500 år lang tømmerfløtingstradisjon da de arrangerte Fløterfestivalen for første gang. 

Anno Norsk skogmuseum, med samarbeidspartnere, tok i 2022 stafettpinnen videre og arrangerte Fløterfestivalen for første gang.


I 2023 arrangerers Fløterfestivalen 16. - 18. Juni!