<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Fotosyntesen - Jordas viktigste prosess!

Bli med å lær om jordas viktigste prosess - fotosyntesen på en spennende og annerledes måte. Vi gjør også flere eksperimenter.

 • Lise Cats Myhre underviser ei ungdomsskoleklasse i utstillingen «Det fantastiske treet». (Foto/Photo)
  1/1
  Lise Cats Myhre underviser ei ungdomsskoleklasse i utstillingen «Det fantastiske treet». Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Målgruppe: Ungdomsskolen, kan også tilpasses videregående

Dato: Etter avtale

Varighet: ca. 2 timer

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtaler gjelder

Bli med å lær om jordas viktigste prosess - fotosyntesen på en spennende og annerledes måte. Vi gjør flere eksperimenter. Lær om de ulike treslagene og innlandets viktigste ressurs - skogen. Lær om næringskjeder, karbonets kretsløp treets liv og fotosyntese.

Vi ser også på vannets egenskaper og undrer oss over hvordan treet kan trekke opp vann flere titalls meter, fra rota og helt opp til bladene. 

Dagen inneholder

 • Praktiske øvelser
 • Omvisning med fokus på skogen og ressursgrunnlaget
 • Omvisning med fokus på treets liv, fotosyntese og karbonkretsløpet


 • En del av Naturskolens fotosynteselab består i å undre seg hvordan trærne kan frakte vann fra røttene og helt opp til bladene. Her får ungdommene prøve selv å suge opp vann fra fem meters høyde og kjenne hvor mye krefter som skal til. (Foto/Photo)
  1/1
  Ungdommene kjenner på kroppen hvor tungt det er å suge opp vann fra fem meters høyde. Bård Løken/ Norsk skogmuseum

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.

Kompetansemål etter 10. trinn som denne temadagen berører


Naturfag

 • Forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Samfunnsfag

 • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt