Hopp til hovedinnhold

En skogspekulant fra Solør

I Norsk skogmuseum sin skriftserie nr. 5 blir vi nærmere kjent med Sigurd Svenneby en skogspekulant fra Solør.

SIGURD SVENNEBY (1879-1965) har dokumentert livet sitt gjennom dagbøker og erindringer. Han var sakfører og skogeier i Våler i 55 år. Dette skriftet er bygget på opptegnelsene hans, hvor han beskriver bakgrunnen sin som sønn på Svenneby gård, ungdom og student, og ikke minst som skoginvestor i de gloriøse årene på begynnelsen av 1900-tallet. Han var engasjert på store deler av Østlandet, som eier av skog og ved å dyrke sin store jaktinteresse. Han og fru Fredrikke levde det glade liv over store deler av Europa. De hadde det tilsynelatende sorgløst fram til den store økonomiske krisen som rammet skog næringen i 1921. Herregården Langbakken i Våler står som et monument etter Sigurd Svenneby. Hans dagbøker dokumenterer en historisk periode hvor skogen fortsatt var landets økonomiske ryggrad.

Manuskriptet fra 1924 er bearbeidet av Norsk skogmuseums tidligere direktør Yngve Astrup, og er på 84 sider. Dagbøkene og erindringene, som er grunnlaget for denne utgivelsen, er bevart ved Norsk skogmuseum og digitalisert av Anno Digital på Tynset. Digitaliseringen og overføringen av kildematerialet til Skogmuseet ble initiert av Astrup under arbeidet med boka. Skogmuseet kunne derfor, våren 2020, ta imot de ti bøkene av Knut Berg, som hadde arvet dem av sin far Marius Berg. Marius Berg var fetter og pleiesønn av Sigurd Svenneby. Dagbøkene er nå registrert i arkivregistreringsprogrammet Asta og publisert på nettstedet Arkivportalen. Bøkene er vedlagt som PDF-filer til registreringene under serie Ea i arkivet. 

Hvis du ønsker å lese hele historien til Sigurd Svenneby kan du kjøpe den i museumsbutikken eller via vår nettbutikk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2