<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Bekkeverkstedet

På museets uteområde har vi flere arenaer hvor du kan lære, leke og eksperimentere med vann. Ta turen gjennom Bekkeverkstedet og ned til Elveparken langs Glomma.

  • Bekkeverkstedet (Foto/Photo)
    Oversiktsbilde av bekkeverkstedet på Norsk Skogmuseum Arne Trond Hamarsland

Med sine vannrenner og bassenger er Bekkeverkstedet et attraktivt sted for lek og utfoldelse. Anlegget ligger utendørs på museets lekeområde og området er rammet inn i et vakkert parkanlegg med sitteplasser og har en enkel adkomst.

Bekkeverkstedet forteller om vannets arbeid og krefter. Her kan en lage demninger, prøve å styre vannet,vasse, sprute, leke og få kunnskap om hvordan vannets veier blir til. 

Bekkeverkstedet er åpent fra mai til oktober og ble bygget i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektoretat.

  • Bekkeverkstedet (Foto/Photo)
    1/1
    Læring gjennom lek i Bekkeverkstedet på Norsk Skogmuseum OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum