Hopp til hovedinnhold

Arbeid i museumsparken

Dronebilde av Glomma. Viser elveparken, klokkerfossbrua og deler av Prestøya

Fra ca. 13. mai og en periode fremover vil det foregå anleggsarbeid i Elveparken. Arbeidet vil bestå i utbedringer på bune (strømbøyer) og elementer som viser ulike måter å sikre elvekanten mot erosjon. Arbeidet utføres av anleggsavdelingen ved Norges vassdrags- og energidirektorat. Deler av området langs elva vil derfor bli avsperret for ferdsel.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2