Hopp til hovedinnhold

Kunstutstilling med Annette Koefoed

"Skoglige hendelser" med skulpturelle objekter vises i perioden 18. november 2023 - 14. januar 2024

Annette Koefoed ønsker med utstillingen å formidle en slags skoglig tilstand og på den måten være en visuell skribent for skogen. Hennes tredimensjonale kunstverk har en tilknytning til natur og økologiske prosesser. Hun er opptatt av truslene naturen blir utsatt for og at arter stadig forsvinner. De skulpturelle formene er laget i materialer som papir, fiber, tre og silke. Gjennom sanselige opplevelser vil hun vekke nysgjerrighet og skape refleksjon.

  • Skulpturell, transparent form i tekstile fibre som gir assosiasjoner til en kokong
    1/1
    "Dobbel" av Annette Koefoed

Utstillingen åpner lørdag 18. november 2023

Om kunstneren

Annette Koefoed er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Statens kunstakademi i Oslo. Under et studieopphold i Paris vinteren 2015/-16 besøkte hun det naturhistoriske museet Muséum national d'histoire naturelle. Det som grep henne mest var en enorm samling skjeletter av alle mulige slags dyr, alle med hodene vendt mot den besøkende. Det å stå foran denne enorme mengden av skjeletter var en sterk opplevelse. Tanken på at alle hadde vært levende for 200 år siden var slående. Mens hun opplevde dette, fikk hun en sterk følelse av tilknytning og tid, og at hun selv også var en del av den lange historien. Det var som om hun så en slags tidslinje gjennom naturkatastrofer, ulykker, kriger, sykdommer og tilfeldigheter, og til alt som lever nå av overlevende. Den sterke følelsen av at alt henger sammen, og at alt er i forandring, endret forholdet til hvordan hun tenker rundt det å lage kunst.


Arbeidene Annette Koefoed viser på Norsk skogmuseum er også knyttet til denne opplevelsen. De kan handle om natur som er i stykker, skjør, eller døende, kanskje utdødd. Noen av arbeidene er tenkt som fiktive museale samlinger av insektlignende skapninger eller dyr, eller kanskje som fragmenter av ukjente arter eller som arkeologiske funn. Lag på lag med historie, hvor kanskje bare noen lag delvis blir synlige.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2