<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Akvariet fra Fjell til Fjære

Ingen andre steder i Norge kan du se så mange arter av levende ferskvannsfisk samtidig.

Akvariet fra Fjell til Fjære er ett av Norges største ferskvannsakvarier. Her kan du se mange av de over 40 fiskeartene som finnes i norske ferskvann. Med utgangspunkt i Glomma er Akvariene delt inn i ti leveområder. Fra næringsfattig høyfjellsvann til elveoset ved utløpet ved kysten.

  • Røye i akvariet på Norsk Skogmuseum. (Foto/Photo)
    1/1
    Røye i akvariet på Norsk Skogmuseum. Bård Løken
  • Mari ser på ørret i akvariet 12/4 2005. (Foto/Photo)
    1/1
    Tett på fiskene i akvariet. OT. Ljøstad/ Norsk Skogmuseum