Hopp til hovedinnhold

Akvariet fra Fjell til Fjære

Ingen andre steder i Norge kan du se så mange arter av levende ferskvannsfisk samtidig.

Akvariet fra Fjell til Fjære er ett av Norges største ferskvannsakvarier. Her kan du se mange av de over 40 fiskeartene som finnes i norske ferskvann. Med utgangspunkt i Glomma er Akvariene delt inn i ti leveområder. Fra næringsfattig høyfjellsvann til elveoset ved utløpet ved kysten.

Abbor (Perca fluvialis), fotografert i akvariet ved Norsk skogmuseum i Elverum.  Dette er en fiskeart som forekommer i ferskvann, av og til også i brakkvann, i Europa og Asia.  Denne arten har to ryggfinner, og ryggfinnen har kraftige piggstråler. Den har vanligvis 5–6 mørke tverrbånd på kroppssiden, gulaktige brystfinner og rødlige bukfinner. Abborens farge varierer ellers noe etter miljøet den lever i.

Norsk Skogbruksmuseums akvarium ble åpnet i 1979, da under navnet "Fra fjell til fjære".  Navnet henspilte på en ambisjon om å vise fisk i ulike biotoper, fra kalde næringsfattige høyfjellsjøer, via bekker, skogstjern og lavlandssjøer til brakkvann og saltvann.  Fra starten av hadde akvariet ti store og tre små kar.  Dette fotografiet er fra det karet som viser fiskearter som ofte finnes i skogtjern.