<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Førjulsstemning på

Norsk skogmuseum

Skoleelever under temadagen Fra stubben til tømmervelta 15/2 2016 (Foto/Photo)

Naturskolen

Se våre pedagogiske opplegg

Nordhagen og Grinden (Foto/Photo)

Kunstutstilling

"Naturligvis"

av Ivar Nordhagen og Kjell Grinden

Det fantastiske treet 14/1 2016 (Foto/Photo)grønn portal i TRÅKK (Foto/Photo)Abbor (Perca fluvialis), fotografert i akvariet ved Norsk skogmuseum i Elverum.  Dette er en fiskeart som forekommer i ferskvann, av og til også i brakkvann, i Europa og Asia.  Denne arten har to ryggfinner, og ryggfinnen har kraftige piggstråler. Den har vanligvis 5–6 mørke tverrbånd på kroppssiden, gulaktige brystfinner og rødlige bukfinner. Abborens farge varierer ellers noe etter miljøet den lever i.

Norsk Skogbruksmuseums akvarium ble åpnet i 1979, da under navnet "Fra fjell til fjære".  Navnet henspilte på en ambisjon om å vise fisk i ulike biotoper, fra kalde næringsfattige høyfjellsjøer, via bekker, skogstjern og lavlandssjøer til brakkvann og saltvann.  Fra starten av hadde akvariet ti store og tre små kar.  Dette fotografiet er fra det karet som viser fiskearter som ofte finnes i skogtjern. (Foto/Photo)«Tømmer paa Fæmundsjøen.» (Foto/Photo)Jente fisker i fiskedammen på Prestøya under Skog og vann 2014 (Foto/Photo)

Hva kan jeg oppleve på museet?

 (Foto/Photo)

Konferanse eller selskap?

 (Foto/Photo)

Spisestedet Forstmann

Smakfulle måltid med Glommautsikt

Våpen fra 1500-tallet (Foto/Photo)

Våre samlinger

Søk etter gjenstander og foto på Digitalt museum