"Skogplantning ved skolebarn." (Foto/Photo)

Den menneskeskapte skogen

Ny bok om Norges skoghistorie gjennom 300 år ført i pennen av museumskonservator Bjørn Bækkelund

Åpningstider

Åpent alle dager 
kl. 10–16

Bueskyting under Skog og Vann på Norsk Skogmuseum 9/6 2016 (Foto/Photo)

Våre skoletilbud

Det fantastiske treet med celleveggen i bakgrunnen  14/1 2016 (Foto/Photo)

Våre utstillinger

Biriåsløp (Foto/Photo)

Kunstgalleriet

"Langsomhetens kunnskap" er en utstilling med
grafikk, tegning og maleri av Ida Løkken

 (Foto/Photo)

Konferanse eller selskap?

Se våre flotte lokaler! 
Maten leveres av spisestedet Forstmann

 (Foto/Photo)

Smakfulle måltid med Glommautsikt

Våpen fra 1500-tallet (Foto/Photo)

Våre samlinger

Søk etter gjenstander og foto på Digitalt museum