(Foto/Photo)

Torsdag 28. oktober kl. 18.00

Kom og bli med på åpen folkedialog!

Åpent hver dag

kl. 10 – 16


 (Foto/Photo)

Natt på museene

Bildet vider "Solstreif etter torden" (Foto/Photo)

Kunstgalleriet

Få med deg utstilling med Sverre O. Hernæs!

Det fantastiske treet med celleveggen i bakgrunnen  14/1 2016 (Foto/Photo)

Våre utstillinger

Bueskyting under Skog og Vann på Norsk Skogmuseum 9/6 2016 (Foto/Photo)

For pedagoger

 (Foto/Photo)

Hvordan vet vi det?

Forskningsveggen presenterer ny forskning innen skog, vilt og natur. 

 (Foto/Photo)

Konferanse eller selskap?

Se våre flotte lokaler! 
Maten leveres av spisestedet Forstmann

 (Foto/Photo)

Smakfulle måltid med Glommautsikt

Våpen fra 1500-tallet (Foto/Photo)

Våre samlinger

Søk etter gjenstander og foto på Digitalt museum