Villblomst – fagdag

Vi inviterer til gratis fagdag på Anno Norsk skogmuseum, 3. juni kl. 12:00-15:00.

  •  (Foto/Photo)

Janicke Haug fra Innlandet Fylkeskommue og Kristine Bjureke fra Naturhistorisk museum deler av sin kunnskap, og gir tips, eksempler og demonstrerer hvordan man bør gå frem for å bevare og etablere blomstereng.

Dagen starter med en teoretisk økt i Auditoriet på Norsk Skogmuseum, før vi beveger oss ut på museumsområdet for en praktisk feltøkt. Klær etter vær, med andre ord. Av smittevernhensyn vil det være begrenset antall plasser. Førstemann til mølla!

For påmelding sendes e-post med kontaktinfo til stig.hoseth@annomuseum.no.

Norge har gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold.

Norsk Skogmuseum ønsker å heve egen og andres kunnskap og innsats, og arrangerer derfor en fagdag i forbindelse med at vi skal etablere blomstereng på museet. Fagdagen utgjør andre del i det todelte seminarserien om bruk av villblomster for å fremme biologisk mangfold. Opptak av første del, webinar Villblomst, kan du se her.

Velkommen til fagdag!