Uglesett

«Uglesett» handler om spennende og myteomspunnede ugler; mørkets og lysets jegere. Vi mennesker har alltid forbundet uglene med en rekke mystiske eller menneskelige egenskaper. I flere tusen år har de vært betraktet som kloke fugler, og de har blitt brukt som symbol på visdom – spesielt i forbindelse med kunnskap og litteratur.

  • Foto
    Foto Foto: Bård Løken

Utvidet ugleutstilling

«Uglesett» er produsert ved Agder naturmuseum med førstekonservator i zoologi, Roar Solheim, som faglig ansvarlig. De siste årene har spesielt snøugla og lappugla vært i fokus, og forskningen har vært en del av et internasjonalt prosjekt. Solheim har også lange serier av forskningsresultater på flere av de nordiske ugleartene, og mange av disse resultatene blir presentert i utstillingen.

Myteomspunnede fugler
Utstillingen viser ugler som finner sitt bytte om dagen og om natten, på skogbunnen og under snøen. De har ører som kan høre presist hvor byttet er, de flyr lydløst og noen angriper deg dersom du kommer for nær. Visste du at snøugla kan se en mus som beveger seg mer enn én kilometer unna, og at den lille spurveugla bruker reiret sitt som kjøleskap om vinteren? 

Uglene varierer i størrelse, fra spurvugla, som er på størrelse med en dompap, til hubroen som er like stor som en ørn. Allerede i februar kan du høre uglene rope som et tydelig tegn på at våren er i anmarsj.

Publikum vil få se alle de norske ugleartene utstoppet i typisk positur. Utstillingen er satt sammen av en enestående samling ugler. For de som synes å huske at de har sett ugler på Norsk Skogmuseum tidligere, så har de rett. I 2006 lånte vi utstillingen. Denne gangen er imidlertid «Uglesett» betraktelig utvidet med nye forskningsresultater. 

Vises i to år

Utstillingen skal vises på Norsk Skogmuseum til og med februar 2018. I løpet av denne perioden vil utstillingen suppleres med stoff fra det lokale uglemiljøet.